Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Prøvetaking og innsending av prøver til mikrobiologiske undersøkelser

Sending av blodprøver og andre biologiske prøver for mikrobiologiske analyser skal gjøres i en konvolutt fôret med bobleplast og utfylt rekvisisjon skal vedlegges.

Emballasje for innsending av prøver

Benytt slagfast ytteremballasje for innsending av mikrobiologiske prøver. Det er ikke tillatt å sende kulturer på petriskåler.

Det er viktig at du fyller ut alle punkter på rekvisisjonsskjemaet. Kliniske og epidemiologiske opplysninger, samt diagnose er ofte avgjørende for rett valg av analyse. Ved spørsmål om immunitet bør det gis opplysninger om vaksinasjon.

Last ned og skriv ut rekvisisjonsskjema: Rekvisisjon (remisse) for mikrobiologiske analyser. Send konvolutten med rekvisisjonsskjema og prøve til:

Folkehelseinstituttet
Område for smittevern, miljø og helse
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Hvis det benyttes bud, er leveringsadressen:

Folkehelseinstituttet
Felles prøvemottak
Lovisenberggata 8
0456 Oslo

Kontakttelefon (sentralbord): 21 07 00 00

Transportveileder fra DSB

Direktoratet for sivilt beredskap har utgitt en praktisk transportveileder som sammenfatter de mest sentrale kravene for transport av biologisk prøvemateriale/mikroorganismer.

Praktisk veiledning: prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Nedenfor følger praktisk veiledning for prøvetaking av forsendelse av ulike typer prøver.

Prøver til bakteriologisk/genteknologisk undersøkelse

Innsendte bakteriekulturer skal generelt foreligge i renkultur, dersom ikke annet er angitt. Klinisk prøvemateriale til bakterie-antigenpåvisning og påvisning av bakterie-DNA sendes på steril prøvebeholder uten nedkjøling.

Antistoffundersøkelser - gjelder både bakteriell og virologisk serologi

5–10 ml fullblod eller tilsvarende mengde serum. Fra barn tilsier ofte forholdene et mindre volum. For påvising av akutt infeksjon bør aktuelle prøver tas så tidlig som mulig etter sykdomsdebut. I mange tilfeller er det også aktuelt med rekonvalesentprøver 2–3 uker etter sykdomsdebut.

Tuberkulose: T-spotanalyser

Folkehelseinstituttet (FHI) utfører T-spotanalyser etter nærmere avtale. Prøven må analyseres senest dagen etter prøvetaking. Henvendelse til FHI om prøvetakingsdato sendes på e-posttil gro.ellen.korsvold (alfakrølll) fhi.no (tlf. 21 07 65 88) med kopi til fredrik.oftung (alfakrøll) fhi.no (tlf. 21 07 63 17) med kort angivelse av indikasjon og QFT-resultat.

Det er utarbeidet en egen veiledning om prøvetaking, merking og forsendelse for T-spotanalyse: Instruks for innsending av tuberkuloseprøve til T-spotanalyse

Prøver for virusdyrking og påvisning av nukleinsyrer

Prøver til virusdyrkning sendes nedkjølt. Rask transport er ønskelig. Feces sendes på sterilt prøveglass uten tilsetning. Prøver fra nese og hals sendes på pensel i eget transportmedium.

Hepatitt A, B, C, Delta, E, HIV 1/2 og HTLV I/II

Prøvemateriale:

Serologiske analyser: Serum eller EDTA plasma.
Genteknologiske analyser: EDTA-plasma, se tabell nedenfor for nærmere spesifisering.

Oppbevaring/prøveforsendelse:

Ved nedkjølt forsendelse vurderes behov for én eller flere fryseelementer ved lang transporttid. I nedfrosset tilstand skal frysetining unngås. Prøven bør være på laboratoriet innen 3 dager etter forsendelse.

Genteknologiske analyser: Hepatitt og HIV
AnalyseLODPrøvematerialeMinimum*
prøvevolum
Oppbevaring/
prøveforsendelse 
HAV PCR, genotype   EDTA plasma  1 ml  
HBV DNA, kvantitering 15 IU/ml EDTA plasma**  1 ml  
HBV genotype/mut/res 500-1000 IU/ml EDTA plasma  1 ml  
HCV RNA, kvantitering 12 IU/ml EDTA plasma  1 ml  
HCV genotype/mut/res >500 IU/ml EDTA plasma  1 ml  
HDV RNA PCR, kvantitering  8 IU/ml EDTA plasma  0,5 ml  
HEV PCR   EDTA plasma  1 ml  

*Uåpnet fullt prøveglass foretrekkes. Ved minimum prøvevolum er det ikke mulig å repetere analyser, eventuelt undersøke med supplerende analyser.
**Vår kvantitative analyse for HBV-PCR kan påvirkes av tilsetningsstoffer i serum rør (Clot Activator) og utføres derfor ikke lenger i serum.

 

Innsending av prøver for analyser av meslinge-, parotitt og rubellavirus

 Type prøve Minimums-mengdeOppbevaring før transport  Emballasje Tidsfrist
 Serum/ EDTA-blod  0,5 ml  Temperatur: +4°C Sendes på vanlig måte På laboratoriet innen 48 timer etter prøvetaking
 Munnsekret (spytt) Tas med eget prøvetakingsutstyr (Oracol) Oppbevares og sendes uten tilsetning av virustransportmedium.

Temperatur: +4 °C.

 

Sendes på vanlig måte.

 
 Urin  0,5 ml  

Oppbevares og sendes uten tilsetning av virustransportmedium.

Temperatur: +4 °C

Sendes på vanlig måte

 

 

Parvovirus B19

Innsending av prøver for analyse av parvovirus B19

 Type prøveMinimums-mengdeOppbevaring før transportEmballasje Tidsfrist
 Serum/ EDTA-blod  0,6 ml  Temperatur: +4 °C Nedkjølt i isoporeske med 1 fryseelement På laboratoriet innen 48 timer etter prøvetaking
 

Fostervann/pleura-perikard-kammer-væske

 

Steril beholder som også benyttes for sending.
Temperatur: +4 °C

Bør fryses ved -70°C dersom prøven ikke når laboratoriet innen 24 timer.

Steril prøvebeholder uten tilsetning av virustransportmedium.

Nedkjølt i isoporeske med 1 fryseelement, eventuelt frosset i isoporeske med 2 fryseelementer.

 

Bør fryses før innsending (-70°C) dersom prøven ikke når laboratoriet innen 24 timer

 

Biopsi/-autopsi-materiale

 

Steril beholder som også benyttes for innsending. Temperatur: +4 °C

Bør fryses ved -70°C dersom prøven ikke når laboratoriet innen 24 timer.

Steril beholder uten tilsetning av transportmedium.

Nedkjølt i isoporeske med 1 fryseelement, eventuelt frosset i isoporeske med 2 fryseelementer

 
 

Beinmarg

 0,2 ml

Steril prøvebeholder som også benyttes for innsending. Temperatur: +4 °C

Steril beholder uten tilsetning av transportmedium.

Sendes nedkjølt i isoporeske med 1 fryseelement  

Må være på laboratoriet innen 48 timer etter prøvetaking

Influensavirus

Penselprøve av nese/hals-sekret

  • Penselprøven oppbevares og sendes i virustransportmedium.
  • Oppbevaring før transport: + 4 °C. Prøven kan oppbevares inntil 3 dager før sending.
  • Sendes nedkjølt i isoporeske med 1 fryseelement, men må ikke være frosset.
  • PCR kan utføres i samme prøve som sendes til dyrking.

Relaterte saker