Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Virologiske laboratorieanalyser - rutineanalyser

Oversikt over alle virologiske analyser som utføres ved avdeling for virologi.

Hopp til innhold

Avdelingen utfører referanse- og spesialanalyser for prøver fra mikrobiologiske laboratorier og fra spesialister i infeksjons- og transfusjonsmedisin.

Tid for svar er vanligvis 1-2 uker. For virusdyrking og spesialundersøkelser som medfører flere tester kan svartiden være inntil 30 dager.

Adenovirus

Grunnet innsparingstiltak vil det ikke bli utført analyser i forbindelse med adenovirusovervåkingen i perioden 1. mars -31.12.2018, men prøver vil fortatt mottas, fryses og bli analysert senere for overvåking.

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Chikungunyavirus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om chikungunyaviurs infeksjon (CHIKV). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Analyser:

 • Påvisning av IgM/IgG ELISA (Euroimmun Anti-Chikungunya Virus)

 • Påvisning av virus ved in-house PCR

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Seniorforsker Olav Hungnes (PCR) 

Dengue-virus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om dengue-virusinfeksjon (type 1-4). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Analyser:

 • Påvisning av IgM/IgG ELISA (Euroimmun Anti-Dengue Virus ELISA (IgA/IgG/IgM))
 • Påvisning av NS1-antigen ELISA (Euroimmun Dengue Virus NS1(types 1-4) ELISA))
 • Påvisning av IgM IIF (Euroimmun Anti-Dengue Virus IgM type 1-4)
 • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-Dengue Virus IgG type 1-4)
 • Påvisning av virus ved in-house PCR
 • Sekvensering

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Seniorforsker Olav Hungnes (PCR)

Ebola og andre filovirus

Avdelingen mottar EDTA-plasma fra pasienter med mistanke om ebola eller marburg infeksjon. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Laboratoriet må kontaktes på forhånd for avtale om slik diagnostikk. Laboratoriet distribuerer EDTA-rør tilsatt inaktiveringsbuffer til prøvetaking av mistenkte pasienter til sykehus etter avtale. Analyser:

 • Påvisning av filovirus ved RealStar Filovirus Screen RT-PCR
 • Påvisning av ebola eller marburg virus RealStar Filovirus Typing RT-PCR  
 • Påvisning av ebolavirus ved in-house PCR

Kontaktpersoner 

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Seniorforsker Karoline Bragstad

Kontaktpersoner for bestilling av EDTA-rør til ebola:

Refah Al-Samarrai

Hege Fremstad

Enterovirus

Avdelingen mottar viruskulturer, behandlet og ubehandlet feces, hals prøver, spinalvæske, sårprøver fra mikrobiologiske laboratorier til referanseundersøkelse og serologisk typebestemmelse. Dette arbeidet er en del av ”Handlingsplan for å opprettholde Norge fritt for poliovirus”.

Metodene som benyttes inkluderer dyrkning på BGM-celler, HE-celler og L20B-celler, samt typing ved hjelp av kjente antisera, samt PCR. Dessuten mottas nasofarynksprøver, som har vært positive på enterovirus PCR, til spesifikk EV-D68 PCR.

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Gulfeber-virus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om gulfeber-infeksjon (YFV). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Analyser:

 • Påvisning av IgM IIF (Euroimmun Anti-YF Virus IgM)
 • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-YF Virus IgG)
 • Påvisning av virus ved in-house PCR

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Hantavirus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om Hantavirus-infeksjon (hemorragisk feber med renalt syndrom, nephropatia epidemica). Det er viktig at man på laboratorie henvisningen angir pasientens reiseanamnese (sted, tid). Dersom anamnesen gir mistanke om infeksjon med andre hantavirus enn Puumalavirus er det aktuelt med tilleggsanalyser enten ved FHI eller Folkhälsomyndigheten i Sverige på slike varianter av hantavirus som ikke normalt forekommer i de nordiske land. Det kan også i enkelte tilfeller gjøres undersøkelse av urinprøve men kun i tillegg til serum.

Analyser:

 • Påvisning av IgM EIA (Progen Hantavirus Puumala IgM) EIA (Reagena Puumala IgM) IIF (Euroimmun Anti-Puumala IgM)
 • Påvisning av IgG EIA (Progen Hantavirus Puumala IgG) EIA (Reagena Puumala IgG) IIF (Euroimmun Anti-Puumala IgG)

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman 

Hepatitt

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt A, B,C, D og E og mottar blod og/eller serumprøver til analyse (se nærmer informasjon om prøvevolum og prøvemateriale for den enkelte analysen). Kliniske opplysninger bes angis på remissen herunder informasjon om behandling og viral load når dette er kjent. Ved genotyping og mutasjonspåvisning kan kreves det opptil 1000 IU/ml for vellykket resultat. Når viral load ikke oppgis eller er ukjent kan virus kvantitering rekvireres før sekvenseringsbasert analyser utføres. Avhengig av hvilke analyser som gjøres ligger svartiden på mellom 2-4 uker.

Hepatitt A-virus (HAV)

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt A virus og mottar prøver til referanseundersøkelse og epidemiologisk kartlegging i forbindelse med utbrudd.
Det er ønske om at alle anti-HAV IgM positive prøver sendes inn for karakterisering for overvåkning av HAV i Norge og at de merkes med «til overvåking». Disse prøvene vil kun bevares i forbindelse med pågående utbrudd.

 Analyse

 Produsent

 Anti-HAV total ELFA

 bioMérieux: VIDAS anti-HAV Ig (HAVT)

 Anti-HAV IgM ELFA

 bioMérieux: VIDAS anti-HAV IgM (HAVM)

 HAV RNA PCR

 In-house

 HAV genotyping/sekvensering

 In-house

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn

Forsker Kathrine Stene-Johansen

Hepatitt B-virus (HBV)

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt B virus og mottar prøver til referansediagnostiske undersøkelse og til analyser for utredning og oppfølging av HBV behandling.
Kliniske opplysninger samt resultater fra primærlaboratorienes analyser herunder type behandling bør fremgå av remissen. For genteknologiske analyser av HBV kreves det PPT eller EDTA-plasma. Ved viruskarakterisering/genotyping vil virus kvantitering kunne utføres dersom det ikke fremgår av remissen.

 Analyse

 Produsent

HBsAg, ELISA

 BIO-RAD: Monolisa HBsAg ULTRA ™

HBsAg, ELISA

 BIO-RAD: Monolisa HBsAg ULTRA ™, Conf. assay

HBsAg kvantitering

Cobas Roche: Elecsys HBsAg II Quant

anti-HBc Ig, ELISA

 BIO-RAD: Monolisa anti-HBc PLUS ™

anti-HBs total, ELFA

 bioMérieux: VIDAS anti-HBs Total II (AHBS)

anti-HBc IgM, ELFA

 bioMérieux: VIDAS HBc IgM II (HBCM)

HBeAg, ELFA

 bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe (HBE/HBET)

anti-HBe Ig, ELFA

 bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe (HBE/HBET)

HBV DNA kvantitering (kvantitativ målområde: 15 IU/ml-100 millioner IU/ml)

 ABBOT: Realt-time PCR, HBV m2000

HBV precore-mutant sekvensering

 In-house

HBV S- og P-gensekvensering for genotyping inkl. påvisning av vaksine-escape mutanter, HBsAg mutanter og resistensmutasjoner mot antivirale midler

 In-house

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn

Hepatitt C-virus (HCV)

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt C virus og mottar prøver til referanseundersøkelse på diagnostikk og til analyser for utredning og oppfølging av HCV behandling.
Kliniske opplysninger herunder type behandling bør fremgå av remissen. Ved rekvirering av HCV-genotyping vil virus kvantitering kunne utføres dersom det ikke fremgår av remissen.

 Analyse

 Produsent

Anti-HCV IgG, ELISA

BIO-RAD: Monolisa anti-HCV PLUS Version 2 ™

Anti-HCV IgG LIA, Dot blot

INNOGENETICS®: INNO_LIA ™, HCV Score 

HCV RNA kvantitering (kvantitativt måleområde: 12 IU/ml-100 millioner IU/ml)

ABBOT: Real-time PCR, HCV m2000

HCV genotyping, revers hybridisering

Siemens: Versant HCV Genotype Assay (LiPA)

Kontaktperson

Overlege Regine Barlinn

Hepatitt D-virus (delta-virus, HDV)

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt D (delta) virus og mottar prøver for utredning av HBV/HDV-koinfeksjon.
Kliniske opplysninger herunder type behandling bør fremgå av remissen.

Analyse

Produsent

HDV-antigen, ELISA

DiaSorin: ETI-DELTAK-2

Anti-HDV Ig, ELISA

DiaSorin: ETI-AB-DELTAK-2

HDV RNA PCR kvantitering (RT-PCR)

Analytik Jena AG: RoboGene® HDV RNA Quantification

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Hepatitt E-virus (HEV)

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt E virus og mottar prøver for diagnostikk av hepatitt E - infeksjon.
Kliniske opplysninger bør fremgå av remissen.

 Analyser

 Produsent

 Anti-HEV-IgM, ELISA

 Wantai: HEV-IgM Elisa

 Anti-HEV-IgG, ELISA

 Wantai: HEV-IgG Elisa

 HEV RNA, RT-PCR

 Altona: RealStare RT_PCR, Kit.1

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Humant T-cellelymfotroft virus (HTLV)

Avdelingen mottar prøver for utredning og oppfølging av HTLV I/II infeksjon.

 Analyser

 Produsent

 Anti-HTLV I/II Ig, ELISA

 MP Diagnostics ™: HTLV I/II ELISA 4.0

 Anti-HTLV I/II IgG, WB

 MP Diagnostics ™: HTLV BLOT 2.4

Kontaktperson

Overlege Regine Barlinn

Influensavirus

Som nasjonalt referanselaboratorium og WHO nasjonalt influensasenter har Avdeling for virologi ansvar for å overvåke egenskapene til de influensavirus som sirkulerer i befolkningen. Oppgaven løses hovedsakelig på to måter:

 • Avdelingen mottar kulturer (ev. prøvemateriale fra pasient dersom influensavirus kun er påvist ved PCR evt. antigen) fra mikrobiologiske laboratorier som har påvist influensavirus i pasientprøver
 • Avdelingen mottar pasientprøver (nese/ halssekret) som er samlet inn via et nettverk av frivillige leger (såkalte ”fyrtårnsleger”)

Metodene som benyttes inkluderer:

 • Påvisning og type/subtypeidentifikasjon av influensavirus ved PCR (in house)
 • Identifikasjon og karakterisering av ved sekvensering av PCR-produkt.
 • Påvisning, subtypeidentifikasjon og fenotypisk karakterisering av influensavirus dyrket i MDCK-celler.
 • Undersøkelse av resistens hos influensavirus mot antivirale medikamenter, ved genotypiske (konvensjonell sekvensering og pyrosekvensering) og fenotypiske metoder (fluorometrisk måling av hemming av enzymaktivitet)

Kontaktpersoner

Seniorforsker Olav Hungnes

Seniorforsker Karoline Bragstad

Overlege Dagny Haug Dorenberg 

Japansk encefalitt virus

Avdelingen mottar serum og spinalvæske fra pasienter med mistanke om japansk encefalitt virus infeksjon (JEV). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger.

Analyser:

 • Påvisning av IgM IIF (Euroimmun Anti-JE Virus IgM)
 • Påvisning av IgG IIF (Euroimmun Anti-JE Virus IgG)

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

MERS coronavirus

Avdelingen mottar luftveisprøver fortrinnsvis fra nedre luftveier fra pasienter med mistanke om MERS coronavirus infeksjon og det anbefales at det tas to sett med luftveisprøver, for eksempel to sett hver av henholdsvis nasopharynkssekret og bornkealskylling. Det ene settet prøver analyseres lokalt for vanlige luftveisagens og samtidig sendes det andre settet til Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet for spesifikk PCR-analyse for det nye coronaviruset (MERS-CoV). Avføring er også et aktuelt prøvemateriale for direkte viruspåvisning, men uansett bør testing av luftveisprøver prioriteres. Det bør også tas samtidig serumprøve for serologisk diagnostikk der det kreves både akuttfaseprøve og prøve tatt etter 14-21 dager. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Laboratoriet må kontaktes på forhånd for avtale om slik diagnostikk.

Analyser:

 • Påvisning av virus ved in-house PCR
 • Påvisning av IgG i serum (ELISA Euroimmun)

Kontaktpersoner

Seniorforsker Olav Hungnes 

Seniorforsker Karoline Bragstad

Overlege Dagny Haug Dorenberg 

Meslingevirus (MeV)

Nasjonal referansefunksjon og nasjonal WHO referanse laboratorium for MeV er lagt til Folkehelseinstituttet og alle IgM positive prøver ved andre laboratorier i landet skal sendes Folkehelseinstituttet for verifisering. I tillegg utfører avdelingen primærdiagnostikk og mottar både serum og munnsekret til analyse. Som nasjonalt WHO-laboratorium skal avdelingen utføre referanseundersøkelse på alle sera som er funnet IgM positive. Meslingevirusnukleinsyre kan påvises i munnsekret (spytt), urin, EDTA-blod, halsprøve, nasopharyngealaspirat og spinalvæske. WHO har som mål å eliminere meslinger i Europaregionen og Norge har forpliktet seg til å verifisere eliminering av meslinger i Norge. Genetisk karakterisering av MeV er viktig for verifiseringen. Genetisk karakterisering av viruset er også viktig ved utbrudd. Prøve til nukleinsyrepåvisning bør tas i løpet av første sykdomsuke.

Analyser:

 • Påvisning av IgM i serum EIA (Enzygnost Anti-Measles-Virus/IgM) cEIA (Measles IgM capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgG i serum EIA (Enzygnost Anti-Measles-Virus/IgG) cEIA (Measles IgG capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgM i munnsekret cEIA (Measles IgM capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgG i munnsekret cEIA (Measles IgG capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av MeV-RNA i munnsekret, EDTA blod og urin. Prøven bør helst tas innen 7 dager fra sykdomsdebut. RT-PCR (in house)
 • Genotyping ved sekvensering

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman  

Norovirus

Nasjonal referansefunksjon for Norovirus er lagt til Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker å få tilsendt isolater av norovirus i forbindelse med vann- og matbårne utbrudd av gastroenteritt for genetisk karakterisering av viruset. FHI utfører ikke primærdiagnostikk for norovirus. Prøver der det har blitt påvist norovirus ved primærlaboratoriene kan sendes FHI for verifisering. FHI mottar både norovirus positive avføringsprøver og rektalpensler (evt. nukleinsyrepreparat etter avtale).

Grunnet innsparingstiltak ved Folkehelseinstituttet vil det ikke bli utført analyser for norovirus i perioden 1. mars -31.12.2018, men prøver vil fortsatt mottas, fryses og bli analysert senere for overvåking.  Ved mistanke om utbrudd vil det vurderes om det er behov for prøveinnsamlig og videre analyse. 

Kontaktpersoner

 Avdelingsingeniør Ildri Haltbakk

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Parotittvirus

Avdelingen fungerer som nasjonalt referanselaboratorium for parotittvirus. I tillegg utfører avdelingen primærdiagnostikk og mottar både serum og munnsekret til analyse.

Analyser:

 • Påvisning av IgM i serum EIA (Enzygnost Anti-Parotitis-Virus/IgM) EIA (Serion Mumps virus/parotitis/Oreillons IgM) cEIA (Mumps IgM capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgG i serum EIA (Enzygnost Anti-Parotitis-Virus/IgG) EIA (Serion Mumps virus/parotitis/Oreillons IgG) cEIA (Mumps IgG capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgM i munnsekret cEIA (Mumps IgM capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av IgG i munnsekret cEIA (Mumps IgG capture EIA, Microimmune)
 • Påvisning av parotittvirus-RNA i munnsekret, EDTA blod og urin. Prøven bør helst tas innen 7 dager fra sykdomsdebut. RT-PCR (in house)
 • Genotyping ved sekvensering

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman 

Parvovirus B19 (B19V)

Avdelingen mottar serum, EDTA-blod, beinmargsaspirat, fostervann, pericardvæske og autopsimteriale fra pasienter med mistanke om infeksjon med B19V.

Analyser:

 • Påvisning av IgM i serum EIA (Parvovirus B19 IgM, Biotrin)
 • Påvisning av IgG i serum EIA (Parvovirus B19 IgG, Biotrin)
 • Påvisning av B19V-DNA PCR (in house)

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Poliovirus

Som nasjonalt WHO-laboratorium har avdelingen ansvar for den løpende overvåkningen slik at introduksjon av vilt poliovirus eller vaksinederivert virus påvises straks. Spesialremisse skal fylles ut.

Oppgaven løses på følgende måter:

 • Avdelingen mottar fæcesprøver samt nasofarynksprøve fra alle tilfeller av akutt innsettende, slappe pareser hos barn < 15 år. Dette organiseres via egne kontaktpersoner på aktuelle kliniske avdelinger ved landets sykehus.
 • Avdelingen mottar fæcesprøver fra pasienter med serøs mengitt.
 • Avdelingen mottar viruskulturer fra mikrobiologiske laboratorier som har påvist enterovirus hos pasienter med serøs meningitt.

Metodene som benyttes inkluderer dyrkning på BGM-celler, HE-celler og L20B-celler, samt typing ved hjelp av kjente antisera.

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Rotavirus

Grunnet innsparingstiltak vil det ikke bli utført analyser i rotavirusovervåkingen i perioden 1. mars -31.12.2018, men prøver vil fortatt mottas, fryses og bli analysert senere for overvåking.

Vi ber laboratoriene også om å fortsette å melde inn månedlige rapporteringsskjema over positive funn som før.

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman 

Rubellavirus (RUBV)

Som nasjonalt WHO-laboratorium, skal avdelingen utføre referanseundersøkelse på alle sera som er funnet IgM positive på RUBV ved andre laboratorier i landet. I tillegg utfører avdelingen primærdiagnostikk og mottar både serum og munnsekret (kun IgM) til analyse.

Analyser:

 • Påvisning av IgM i serum EIA (Rubella-IgM-ELA Test PKS, Medac) EIA VIDAS RUB IgM
 • Påvisning av IgG i serum EIA (Enzygnost Anti-Rubella Virus/IgG) EIA VIDAS RUB IgG II ELISA (Serion Roeteln Virus/Rubella Virus IgG)
 • Påvisning av IgM i munnsekret cEIA (Rubella IgM Capture Microimmune)
 • Påvisning av IgG aviditet: ELISA (Serion Roeteln Virus/Rubella Virus IgG)
 • Påvisning av rubella-RNA i munnsekret, EDTA blod og urin. Prøven bør helst tas innen 7 dager fra sykdomsdebut. RT-PCR (in house)
 • Genotyping ved sekvensering

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Sindbis virus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om sindbis virus infeksjon. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt kliniske opplysninger.

Analyser:

 • Påvisning av IgM / IgG IIF (Euroimmun Anti-Sindbis Virus IgG/IgM)

Kontaktpersoner

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Sars Coronavirus

Avdelingen mottar materiale fra andre mikrobiologiske laboratorier til referanseundersøkelse med tanke på sars. Primærdiagnostikken utføres på regionslaboratoriene. Diagnostikken er kun ment for tilfeller der det er god grunn til å mistenke sars, kfr. klinisk sykdomsdefinisjon og overvåkingsdefinisjoner. Husk at mottager-laboratoriet ALLTID skal varsles før sending.

Materialet (øvre/nedre luftveisprøve) vil bli undersøkt med PCR for påvisning av virus-nukleinsyre.

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Seniorforsker Olav Hungnes

Seniorforsker Karoline Bragstad 

Sandfluefeber virus

Avdelingen mottar serum og spinalvæske fra pasienter med mistanke om sandfluefeber virus infeksjon (Sicily, Cyprus, Naples, Toscana virus). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger.

Analyser:

 • Påvisning av IgM / IgG IIF (Euroimmun Anti-Sandfly Virus IgG/IgM)

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

TBE - Tick-borne encephalitisvirus (TBE-virus)

Avdelingen har referansefunksjon for TBE-virus og mottar serum og spinalvæske fra pasienter med mistanke om skogflåttencefalitt (TBE). Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale i tillegg til serum og spinalvæske som bør tas av alle. 

All pasientrettet diagnostikk utføres for TBE uavhengig av innsparingstiltak for referansefunksjonen.

Grunnet innsparingstiltak ved Folkehelseinstituttet vil det ikke bli utført referanseanalyser for TBE i perioden 1. mars -31.12.2018. Referanseprøver kan fortsatt mottas, fryses for senere analyse i forbindelse med overvåking og stammebank. 

Relevante analyser for pasientrettet diagnostikk:

Virus nukleinsyre kan påvises i serum, spinalvæske eventuelt urin tidlig i sykdomsforløpet (fase 1).

 • Påvisning ved Enzyme Immunoassay (EIA) (Enzygnost Anti-TBE Virus IgM/ IgG)
 • Påvisning ved EIA (Serion TBE Virus IgM/ IgG)
 • Påvisning ved Indirect immunofluorescence (IIF) (Euroimmun Anti-TBE Virus IgM/ IgG)
 • Påvisning av virus ved flere real-time PCR metoder

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Seniorforsker Åshild K. Andreassen

Vestnil virus (West Nile virus)

Avdelingen mottar serum og spinalvæske fra pasienter med mistanke om vestnil virus infeksjon (WNV). Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale i tillegg til serum og spinalvæske.

Analyser:

 • Påvisning av IgM / IgG IIF (Euroimmun Anti-WN Virus IgM/IgG)
 • Påvisning av virus ved in-house PCR

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

Zika virus

Avdelingen mottar serum fra pasienter med mistanke om zika virus infeksjon. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale i tillegg til serum. Analyser:

 • Påvisning av IgM / IgG ELISA (Euroimmune Anti-Zika Virus IgM/IgG)
 • Påvisning av virus ved Altona RealStar Zika virus RT-PCR

Kontaktpersoner

Overlege Dagny Haug Dorenberg

Overlege Susanne Gjeruldsen Dudman

 Oversikt alle virologiske analyser

Agens

Under-søkelse på

Analyse På

   

Adenovirus

Virus

Dyrk

A-549

Rør, stasjonært, 37°C

Arthropodbårne virus (Alfavirus/sindbis)

 

IgG

IF

Egenprodusert

Arthropodbårne virus (Flavivirus/TBE)

 

IgG

EIA

Enzygnost Anti-TBE Virus IgG

Arthropodbårne virus (Flavivirus/TBE)

 

IgM

EIA

Enzygnost Anti-TBE Virus IgM

Cytomegalovirus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Denguevirus

 

IgM/IgG

EIA

Euroimmun

Denguevirus

 

NS1

 

ELISA, Euroimmun

Denguevirus

 

 

PCR

Egenprodusert

Enterovirus, ikke spesifisert

Virus

Dyrk

BGM

Rør, stasjonært, 37°C

Enterovirus, ikke spesifisert

Virus

Dyrk

HEF

Rør, stasjonært, 37°C

Hantavirus, Puumula virus

 

IgG

EIA

Hantavirus Puumala IgG ELISA, Progen

Hantavirus, Puumula virus

 

IgM

EIA

Hantavirus Puumala IgM ELISA, Reagena

Hantavirus, Puumala virus

 

IgM

IIF

Euroimmun

Hepatitt A virus

 

Ig*

MEIA

IMx HAVAB, Abbott

Hepatitt A virus

 

IgM

ELFA

VIDAS anti-HAV IgM, Bio Mérieux

Hepatitt A virus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Hepatitt B virus

HBcAg

Ig*

EIA

Corzyme, Abbott

Hepatitt B virus

HBcAg

Ig*

MEIA

IMx CORE, Abbott

Hepatitt B virus

HBcAg

IgM

ELFA

VIDAS CORE IgM, Bio Mérieux

Hepatitt B virus

HBeAg

Ig*

MEIA

IMx Anti HBe 2.0, Abbott

Hepatitt B virus

 

HBeAg

MEIA

IMx HBe2, Abbott

Hepatitt B virus

HBsAg

Ig*

ELFA

VIDAS anti-HBs total, bioMèrieux

Hepatitt B virus

 

HBsAg

EIA

Monolisa Ag HBs 2nd gen, Puls

Hepatitt B virus

 

HBsAg

EIA

Monolisa Ag HBs Confirmatory, Puls

Hepatitt B virus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Hepatitt B virus

 

NA

PCR

Amplicor HBV Monitor, Roche

Hepatitt C virus

 

IgG

EIA

ORTHO HCV 3,0 ELISA Test System, Ortho

Hepatitt C virus

 

IgG

RIBA

CHIRON RIBA HCV 3,0 SIA, Ortho

Hepatitt C virus

 

NA

bDNA

QUANTIPLEX HCV RNA, ver. 2.0, Bayer

Hepatitt C virus

 

NA

bDNA

QUANTIPLEX HCV RNA, ver. 3.0, Bayer

Hepatitt C virus

 

NA

PCR

Amplicor PCR, Roche

Hepatitt C virus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Hepatitt C virus

 

Type

PCR

INNOLIPA HCV II, Innogenetics

Hepatitt D virus (Delta agens)

 

Ag

EIA

Hepanostika HDV, Elektrabox

Hepatitt D virus (Delta agens)

 

Ig*

EIA

Hepanostika HDV, Elektrabox

Hepatitt E virus

 

IgG

EIA

Wantai

Hepatitt E virus

 

IgM

 EIA

Wantai

Herpes simplex virus

 

IgG

EIA

Ratioundersøkelse, Meridian Diagnostics

Humant T-lymfotropt virus I/II

 

Ig

DOT

Inno-Lia HTLV I/II, Imogenetics

Humant T-lymfotropt virus I/II

 

Ig

EIA

Murex HTLV I + II, Abbott

Humant T-lymfotropt virus I/II

 

IgG

WB

HTLV blot 2.4. Genelabs Diagnostics

Influensa A virus

Virus

Dyrk

MDCK

Rør, stasjonært, 37°C CO2

Influensa A virus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Influensa A virus

 

IgG

HAI

Egenprodusert. Type- og subtype-spesifikt

Influensa A virus

Virus

 

HAI

Egenprodusert. Type- og subtype-spesifikt

Influensa B virus

Virus

Dyrk

MDCK

Rør, stasjonært, 37°C CO2

Influensa B virus

 

NA

PCR

Egenprodusert

Influensa B virus

 

IgG

HAI

Egenprodusert. Type- og subtype-spesifikt

Influensa Bvirus

Virus

 

HAI

Egenprodusert. Type- og subtype-spesifikt

MERS Coronavirus

 

IgG, IgM

PCR

Euroimmun Anti-MERS Virus IgG/IgM in-house PCR, MERS-CoV RT-PCR

Meslingevirus

 

IgG

EIA

Enzygnost Anti-Measles-Virus/IgG, Microimmune

Meslingevirus

 

IgM

EIA

Enzygnost Anti-Measles-Virus/IgM, Microimmune

Meslingevirus

    PCR

Egenprodusert RT-PCR

Norovirus

 

 

 PCR

Egenproduserte RT-PCR metoder

Parvovirus

 

IgG/IgM

EIA

Biotrin

Parvovirus

   

PCR

Egenprodusert 

Parotittvirus

 

IgG

EIA

Enzygnost Anti-Parotitis-Virus/IgG, Microimmune, Serion

Parotittvirus

 

IgM

EIA

Enzygnost Anti-Parotitis-Virus/IgM, Microimmune, Serion

Parotittvirus

   

PCR

Egenprodusert RT-PCR

Poliovirus

Virus

Dyrkn

L20B

Rør, stasjonært, 37°C

Poliovirus

Virus

Dyrkn

RDA

Rør, stasjonært, 37°C

Poliovirus

 

Ig

NT

Typespesifikke antistoff. Egenprodusert

Respiratorisk syncytialt virus

 

IgG

IIF

Ratioundersøkelse, Folkehelsa

Rotavirus

   

PCR

ELISA EIA Ridascreen, genotyping, vaksinevirus påvisning PCR

Rubellavirus

 

IgG

EIA

Enzygnost Anti-Rubella Virus/IgG, Microimmune

Rubellavirus

 

IgG

EIA

Enzygnost Anti-Rubella Virus/IgG Avidity, Serion

Rubellavirus

 

IgM

EIA

Rubella-IgM-ELA Test PKS, Medac, Microimmune

Rubellavirus

   

PCR

Egenprodusert RT-PCR

TBE

 

IgM/IgG

EIA

Enzygnost, Serion

TBE

   

PCR

Egenprodusert RT-PCR

Vestnil virus

 

IgM/IgG

EIA

Euroimmun

Vestnil virus

   

PCR

Egenprodusert

Zikavirus

 

 IgG/IgM 

 EIA

ELISA, Euroimmun

Zikavirus

 

IgG/IgM

 IIF

Euroimmun 

Zikavirus

    PCR

Altona RealStar Zika Virus RT-PCR Kit

Relaterte saker