Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Analyser ved avdeling for infeksjonsimmunologi

Avdelingen mottar bakteriekulturer fra andre laboratorier til endelig karakterisering eller referanseundersøkelser. Avdelingen mottar også prøvemateriale fra pasienter til spesial- eller referanseundersøkelser.

Tid for svar avhenger av analysemetode og aktuell problemstillingen og kan variere fra 1 dag til 2 måneder. Svartid på spesifiserte analyser kan fåes ved å ta kontakt med laboratoriet.

Legionella pneumophilia

Avdelingen mottar stammer av Legionella pneumophila fra pasienter fra hele landet til referanse-undersøkelser, samt stammer fra miljøprøver til utbruddsoppklaring. Rekvisisjon med relevante opplysninger skal følge med.

Ved Enhet for generelt bakteriologi, utføres dyrkning av bakteriekulturene for identifikasjon eller verifikasjon av dette, og serogrupping.

Genteknologiske markøranalyser utføres ved Enhet for molekylær epidemiologi og meningokokker for å identifisere eventuelle utbrudd.

Metoder som brukes inkluderer:

• Restriksjonsfragment lengde polymorfisme (RFLP)
• Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) analyser.
• Multilokus sekvenstyping (MLST) vil bli anvendt.

Kontaktperson

Faglig leder (Enhet for bakteriologi): Overlege Martin Steinbakk

Meningokokker

Avdelingen mottar bakteriekulturer fra meningokokkpasienter til referanseundersøkelser. Rekvisisjon med relevante opplysninger skal følge med.

Det utføres dyrkning av bakteriekulturene for identifikasjon eller verifikasjon av dette, serogruppe-, serotype- og serosubtypebestemmelse, samt bestemmelse av antibiotikafølsomhet.

Metodene inkluderer:

 • Biokjemisk identifisering/verifisering
 • Serologisk karakterisering med monoklonale antistoffer ved et dot-blot metodikk
 • Antibiotikafølsomhets tester ved Etest.

Genteknologiske markøranalyser utføres for å overvåke den epidemiologiske situasjonen og identifisere eventuelle utbrudd.

Metoder som er i bruk rutinemessig inkluderer:

 • Restriksjon fragment lengde polymorfisme (RFLP)
 • Random amplifisering av polymorfikk DNA (RAPD)
 • Multilokus sekvens typing (MLST).

Det utføres også undersøkelser av dyrkningsnegative kliniske materiale. Disse inkluderer:

 • Antigenpåvisning for meningittagens i spinalvæske
 • Påvisning av meningokokker, streptokokker og Hemophilus DNA i kliniske materiale
 • Påvisning av kapselgenet av meningokokker (serogruppebestemmelse)
 • Påvisning/sekvensering av PorA-genet av meningokokker (subtypebestemmelse)

Resultatene av undersøkelsene rapporteres til MSIS og EU-IBIS.

Det gjennomføres også bærerundersøkelser mht meningokokker rundt tilfeller/utbrudd og i visse individgrupper.

Kontaktperson
Faglig leder: Forskningssjef Dominique A. Caugant

Mykobakterier

Avdeling mottar stammer av mykobakterier fra pasienter fra hele landet til referanseundersøkelser.

Metodene som brukes ved enhet for mykobakterier inkluderer:

 • Tradisjonell og genbasert identifisering av atypiske mykobakterier og tuberkelbasiller
 • Antibiotikafølsomhetstester på bakterieisolat.
 • DNA-baserte fingeravtrykkundersøkelser på alle M. tuberculosis isolat fra pasienter i Norge samt et utvalg mottatt fra utlandet.
 • Instruks for prøver til T-SPOT®.TB (T-spot) analysen

Undersøkelsene bidrar til å sikre korrekt behandling av pasienter samt til overvåking og utbruddsoppklaring.

Kontaktpersoner
Faglig leder: Overlege Anne Torunn Mengshoel

 

Serologiske analyser

Avdelingen mottar prøvemateriale fra pasienter til immunitetsundersøkelser. I tillegg utføres referanseundersøkelser for andre mikrobiologiske laboratorier.

Brucellose

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffer mot Brucella. Ved mistanke om brucellose kan antistoffbestemmelse være av diagnostisk verdi.

Analysemetode:

 • SERION ELISA classic Brucella IgG/IgM/IgA

Difteri

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av immunitet mot difteri ved mulig vaksinesvikt/manglende vaksinasjon og når revaksinasjon kan være kontraindisert.

Analysemetode:

 • Toksinnøytralisasjonstest ved bruk av Veroceller (in house)

Haemophilus influenzae type b (Hib)

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot Hib.

Analysemetoder:

 • Kapseloligosakkarid ELISA IgG (in house)

Kikhoste

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av immunitet mot kikhoste ved mulig vaksinesvikt/manglende vaksinasjon og når revaksinasjon kan være kontraindisert. I tillegg mottar avdelingen prøver fra mikrobiologiske laboratorier til referanseundersøkelser for diagnostikk av aktuell infeksjon (kikhoste). Primærdiagnostikk av kikhoste henvises til fylkes- eller regionlaboratorium.

Analysemetoder:

 • SERION ELISA classic IgG pertussis toxin eller in house ELISA pertussis toksin IgG 

Leptospirose

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffer mot Leptospira. Ved mistanke om leptospirose kan antistoffbestemmelse være av diagnostisk verdi.

Analysemetode:

 • SERION ELISA classic Leptospira IgG/IgM

Meningokokksykdom

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot meningokokker (ulike serogrupper (A, C)) og til diagnostikk av aktuell/nylig gjennomgått infeksjon.

Analysemetoder:

 • Polysakkarid A ELISA IgG (in house)
 • Polysakkarid C ELISA IgG (in house)

Q-feber

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffer mot Coxiella burnetii. Ved mistanke om Q-feber kan antistoffbestemmelse være av diagnostisk verdi.

Analysemetode:

 • Serion ELISA classic Coxiella burnetii IgG/IgM (fase II antigen)
 • Immunofluorescenstest mot Coxiella burnetii fase I og fase II antigen

Pneumokokksykdom

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot pneumokokker.
Undersøkelsen er indisert for følgende pasientgrupper:

 • Pneumokokkvaksinerte pga splenektomi. Analysen bør gjøres 3 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av hematologiske grunner og 5 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av annen årsak.
 • Andre pneumokokkvaksinerte med immunsvikt.

Analysemetode:

 • ELISA IgG mot Pneumovax som inneholder 23 enkeltserotyper (in house)

Tetanus

Avdelingen mottar serum/plasma til undersøkelse av immunitet mot tetanus ved mulig vaksinesvikt/manglende vaksinasjon og når revaksinasjon kan være kontraindisert.

Analysemetode:

 • ELISA Tetanus toksoid IgG (in house)

Cellulære analyser

Tuberkulose

Avdelingen utfører T-SPOT® TB analyse ved inkonklusivt QuantiFERON (QFT)-resultat, eller i noen tilfeller ved negativt QFT-resultat.

Kontaktpersoner

Overlege Ingeborg Sundsvalen Aaberge (tlf.: 21076659)

Avdelingsdirektør Audun Aase (tlf.: 21076662)

Streptokokker/pneumokokker

Avdelingen mottar stammer av gruppe A-streptokokker (GAS) og pneumokokker fra pasienter fra hele landet til referanseundersøkelser. Rekvisisjon med relevante opplysninger skal følge med.

Ved Enhet for generelt bakteriologi, utføres dyrkning av bakteriekulturene for identifikasjon eller verifikasjon av dette, typing og bestemmelse av antibiotikafølsomhet.

Metodene inkluderer:

 • Biokjemisk identifisering/verifisering
 • Serologisk karakterisering med antistoffer:
  M-, T- og OF-typing av GAS-stammer
  Serogrupping og serotyping av pneumokokker
 • Antibiotikafølsomhets tester ved agardiffusjonsmetoden og Etest.

Enheten arbeider også med evaluering av hurtigdiagnostiske tester for GAS i allmennpraksis.

Genteknologiske markøranalyser utføres ved Enhet for molekylær epidemiologi og meningokokker for å overvåke den epidemiologiske situasjonen og identifisere eventuelle utbrudd.

Metoder som brukes inkluderer:

 • Restriksjon fragment lengde polymorfisme (RFLP)
 • M-typing av GAS-stammer ved sekvensering
 • Multilokus sekvens typing (MLST) av GAS og pneumokokkstammer.

Enhet arbeider også med karakterisering av gener som koder for penicillin-bindende-proteiner hos pneumokokker.

Det gjennomføres også bærerundersøkelser mht pneumokokker og GAS bl.a. rundt tilfeller/utbrudd og i visse individgrupper.

Kontaktperson

Faglig leder (Enhet for bakteriologi): Overlege Martin Steinbakk

Artsbestemmelse av spesielle bakterier og andre analyser

I tillegg til de ovenfornevnte analysene utfører avdelingen artsbestemmelse og karakterisering av andre bakteriestammer. Dette gjøres i hovedsak dersom identifikasjonen ved primærlaboratoriet er usikker eller i de tilfeller der det er ønskelig med en grundigere karakteristikk av et isolat (for eksempel påvisning av resistensgener (mecA, vanA/B/C,...)). Slike analyser utføres både ved biokjemiske metoder og ved sekvensering av 16S rRNA genet.

Vi utfører også genteknologiske markøranalyser på forskjellige andre bakterier mhp identifisering av eventuelle utbrudd.

Metoder som er i bruk rutinemessig inkluderer:

 • Restriksjon fragment lengde polymorfisme (RFLP)
 • Random amplifisering av polymorfikk DNA (RAPD)

Kontaktpersoner

Faglig leder (Enhet for bakteriologi): Overlege Martin Steinbakk

Relaterte dokumenter