Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Pågående datainnsamling

Mestring i mottak og kommuner

Publisert Oppdatert

Enslig mindreårig asylsøker i mottak
Colourbox.com

Kan man redusere traumerelaterte psykiske plager hos asylsøkende barn i mottak ved hjelp av det manualbaserte lavterskeltilbudet "Teaching Recovery Techniques"?


Bakgrunn

Forskning har vist at barn og ungdom som kommer til Norge som asylsøkere har vært utsatt for ulike typer traumatiske hendelser som bidrar til et høyt nivå av psykiske plager blant dem, slik som for eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon. Dette gjelder både barn som kommer alene (enslige mindreårige asylsøkere), og barn i følge med asylsøkende foreldre.

Tiden i mottak innebærer også store belastninger knyttet til spenning om utfallet av asylsøknaden. Tidligere UngKul-undersøkelser viser at for mange av barna vedvarer de psykiske belastningene etter at de har fått opphold og er bosatt i Norge. En tidlig intervensjon for å redusere traumerelaterte psykiske plager allerede i mottaksfasen kan ikke bare ha umiddelbar positiv innvirkning på barnas psykologiske fungering - den kan i tillegg ha positive effekter på psykisk helse over tid.

Det er mangel på forskningsbaserte lavterskeltilbud for denne gruppen. Teaching Recovery Techniques (TRT) er utviklet av Children and War Foundation, og har vært effektiv og implementert med gode resultater blant barn og unge i krigs- og katastrofeområder (Barron, Abdallah, & Smith, 2013; Giannopoulou, Dikaiakou, & Yule, 2006).

Mål

Studiens målsetning er å implementere og evaluere effekten av TRT blant asylsøkende barn på mottak, samt blant barn og unge som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere og har fått opphold her i landet. Vi skal evaluere om det er variasjoner i effekten av TRT når det gjelder å redusere traumerelaterte psykiske plager blant asylsøkende barn med fire ulike omsorgsbetingelser:

  • Barn i følge med foreldre i ordinære mottak
  • Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år i barnevernets omsorgssentre
  • Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år boende i UDI-regulerte EMA-mottak
  • Bosatte enslige mindreårige flyktninger

Metode og deltaker

«Mestring i mottak og kommuner» har en flermetodisk tilnærming, og benytter både spørreskjema, observasjoner og intervjuer. Studien har et eksperimentelt venteliste/kontrollgruppe-design, med testing av psykiske plager før og etter intervensjonen. Målgruppen er 120-180 asylsøkende barn og ungdommer, samt bosatte enslige mindreårige flyktninger. I tillegg til å måle effekten av intervensjonen (TRT), skal vi evaluere implementeringen av den. 

Samarbeid

Studien er et samarbeid mellom Children and War Foundation, Senter for Krisepsykologi og Folkehelseinstituttet.

Status per februar 2018

  • 11 asylmottak og omsorgssentre, og 7 bosetningskommuner deltar i prosjektet.
  • Høsten 2017 arrangerte Folkehelseinstituttet og Senter for Krisepsykologi opplæring i «Teaching Recovery Techniques» for 44 kursledere.
  • Høsten 2017 ble det gjennomført 13 TRT-kurs rundt i landet. 8 kurs starter opp i januar/februar 2018.