Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Viktige dokumenter for MoBa-forskere

Publisert Oppdatert


Her finner du MoBa protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for artikler.


Protokoll

Rekruttering av deltakere i MoBa ble avsluttet i 2009, og studien er nå inne i en ny fase. Protokoll 1 dekker første del av studien og beskriver rekrutteringsfasen. Protokollen finnes i norsk og engelsk versjon. Protokoll 2 beskriver neste arbeidsfase i studien. Den er kun tilgjengelig i engelsk versjon og ble sist revidert i oktober 2012. 

Personvern

Personvernkonsekvensvurdering for MoBa, er gjennomført i tråd med den nye personopplysningsloven, og er godkjent av Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet . Dokumentet beskriver og vurderer behandlingen av personopplysninger i MoBa.

Spørreskjemaer og forskningsfiler

Tilgangsdokumenter

Request for data and biological material - skjemaer

Skjemaene inkluderer MoBa variabelliste og "skjema 2" og er en del av søknaden om data og/eller biologisk materiale fra MoBa.  

Godkjenning av artikler

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Dette for å sikre at analysene er utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Mer informasjon om godkjenning av artikler samt sjekkliste som skal sendes inn sammen med artikkelen:

Endringer av godkjente prosjektsøknader

Ved behov for å endre et prosjekt  som er godkjent av MoBa administrasjonen må følgende dokument fylles ut og sendes til mobaadm@fhi.no: