Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Personvern i nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet

Publisert

personvern sikkerhet nøkkel COLOURBOX19394792.jpg

Urinprøvene blir oppbevart og analysert i avidentifisert form. Prøvene vil utelukkende bli benyttet til forskning i samsvar med deltakerens samtykke, godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Datatilsynet.


Har du funnet en feil?

Urinprøvene som mottas blir lagret i en biobank ved Folkehelseinstituttet. Når prøvene ankommer biobanken, blir de overført til rør som er påført et kodenummer. Kodenummeret knytter deltakeren til opplysningene gjennom en koblingsnøkkel. Denne nøkkelen oppbevares adskilt fra resten av materialet, og bare noen få autoriserte prosjektmedarbeidere har tilgang til den. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for lagring og bruk av urinprøvene.

All videre behandling, inkludert analyse og oppbevaring av analyseresultater, vil foregå i avidentifisert form. Opplysninger og prøver slettes ved prosjektets avslutning, som foreløpig er satt til 2040.

Har du spørsmål om datasikkerhet og personvern kan du ta kontakt med Folkehelseinstituttets personvernombud på e-postadresse:  personvernombud@fhi.no