Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Slik gjennomføres Barnevekststudien 2019

Publisert

Jente måler høyde ved vegg
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Praktisk informasjon om gjennomføringen av Barnevekst 2019.


Har du funnet en feil?

Planleggingen av datainnsamlingen som skal gjennomføres i november er godt i gang. Dette skjer etter sommeren:

Fagseminar i august/september:

 • 28. august i Oslo (for SHT i Akershus, Oslo og Vestfold)
 • 4. september i Bergen (for SHT i Hordaland og Møre og Romsdal)
 • 5. september i Bodø (for SHT i Trøndelag, Nordland og Troms)
  • Deltakere fra Trøndelag kan evt. melde seg på kurs i Bergen eller Oslo dersom det gir en enklere reise
 • 9. september i Kristiansand (for SHT i vest Agder og Rogaland)

Folkehelseinstituttet kan dekke reise på billigste måte for én deltaker fra hver skolehelsetjeneste. Invitasjon til seminaret med påmeldingsskjema og program vil dere få tilsendt i august, men sett av dagen nå!

Innhenting av informert samtykke fra foresatte til 3. klassingene i september/oktober:

 • Det må innhentes informert samtykke fra foresatte til barna for at studien kan gjennomføres. Tidligere er det blitt samlet inn på papir, men denne gangen skal det gjøres elektronisk. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten får tilsendt teksten til informasjonsskrivet på e-post fra oss. Vi ber dere sende informasjonsskrivet til alle foresatte i 3. klasse i samarbeid med skolen – enten på e-post eller gjennom skolens meldingssystem. I skrivet vil det være en lenke til samtykkeskjemaet. Foresatte må logge seg inn via ID-porten (brikke eller BankID på mobil) for å fylle ut samtykket.
 • Skolehelsetjenesten vil også bli bedt om å sende en påminnelse til de foresatte om å besvare samtykkeskjemaet, og ringe dem en gang hvis det er behov for det. Samtykkeskjemaet vil også kunne lastes ned fra nettsiden, og leveres på papir.
 • Vi håper skolehelsetjenesten har mulighet til å informere om undersøkelsen og samtykkeprosedyrene på skolens foreldremøter i forkant av undersøkelsen.

Gjennomføring av undersøkelsen i november:

 • Alle 3. klassingene på skolen inviteres til å delta i undersøkelsen. Barnevekststudien kan gjøres som en del av de rutinemessige målingene i 3. klasse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling).
 • Del 1: Målingene (høyde, vekt og livvidde) kan starte etter at informert samtykke er innhentet. Målingene av elevene skal rapporteres til FHI ved bruk av et elektronisk skjema (et skjema for hver elev). I tillegg vil det være et elektronisk skoleskjema som skal fylles ut for hver skole. Skjemaene vil være tilrettelagt for PC og nettbrett.
 • Del 2: Utskrift av helsekortdata for tidligere høyde- og vektmålinger for elevene skal sendes til oss i en pre-fakturert konvolutt som dere vil få tilsendt.

Etter at undersøkelsen er gjennomført:

Skolehelsetjenesten mottar en kompensasjon på 3.000 kroner per skole når undersøkelsen er gjennomført. Summen kan brukes etter eget ønske. Vi må be om at skolehelsetjenesten fakturerer kompensasjonen og reiseutgifter i forbindelse med seminaret.

Informasjonsmateriell

Når skjemaer, informasjonsskriv og samtykkeskjemaer som skal brukes i studien er klare, vil du finne dem på dette nettstedet.