Hopp til innhold

Informasjon om gjennomføring og materiell til helsesykepleiere

Publisert

Jente måler høyde ved vegg
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Praktisk informasjon og materiell til helsesykepleiere om gjennomføringen av Barnevekststudien 2019.


Informasjon om innhenting av papirsamtykker og samtykkeliste

I NOVEMBER KAN DERE STARTE MÅLINGENE AV VEKT, HØYDE OG LIVVIDDE:

Etter at dere har innhentet papirsamtykke fra så mange foresatte som mulig, kan dere starte målingene. Målingene bør være  gjennomført  senest i midten av desember, se Metodebok for skolehelsetjenesten i 2019. Barnevekststudien kan gjøres som en del av de rutinemessige målingene i 3. klasse (jfr. Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling).

Del 1: Vekt, høyde og livvidde skal registreres i Elevskjemaet, og det skal fylles ut et Skoleskjema pr. skole. Skjemaene er elektroniske og er tilrettelagt for pc og nettbrett.

Del 2: Utskrift av helsekortdata fra tidligere høyde- og vektmålinger for eleven skal sendes til oss i de frankerte og adresserte svarkonvoluttene (delt ut på seminar eller tilsendt)

Fagseminarer

Det er avviklet fire fagseminar i august og september. Presentasjoner fra seminarene (pdf-fil):