Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Oppsummert forskning

Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere


  • Utgitt: 2015
  • Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere. Oppsummert forskning 2015. ISBN (elektronisk): 978-82-8121-982-3. Tilgjengelig på www.fhi.no

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere forskning fra 2000 til 2015 om effekter av ulike typer individrettede tiltak for å mobilisere til valgdeltakelse.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskapelige databaser. Søket ble utført i september 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Litteratursøket gav 782 referanser etter dublettsjekk
  • Vi identifiserte totalt 12 relevante referanser: ni som beskrev ett tiltak og tre som beskrev flere tiltak
  • Alle studiene var fra USA
  • Populasjonene i studiene var ulike grupper minoriteter (latinos, asiatiske amerikanere, nordamerikanske urfolk, minoriteter generelt)
  • Tiltakene var brev, telefonoppringninger, dør-til-dør-kampanjer mm. Budskapets språk eller retoriske form ble også undersøkt
Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.