Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Holmboe O , van Roy B , Helgeland J , Clench-Aas J , Dahle K A.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1298
  • ISBN ELEKTRONISK: 82-8121-062-1

Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus. I alt var det 16480 barn og 14698 foreldre som besvarte spørreskjemaene.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bakgrunn

Sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer, sykdom og bruk av helsetjenester blant barn er lite studert i Norge.  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.  I alt var det 16480 barn og 14698 foreldre som besvarte spørreskjemaene.

Hovedfunn

Bruk av helsetjenester avhenger først og fremst av forekomsten og alvorlighetsgraden av sykdommer og lidelser.  Bruken av somatiske helsetjenester er større hvis foreldrene har langvarig utdanning, tydeligst for bruk av kommunale helsetjenester.  Gutter med astma, allergi eller eksem bruker oftere somatiske spesialisthelsetjenester enn jenter.  Bruk av PP-tjenesten avtar noe med inntekt og utdanningens lengde, og er klart størst for gutter.  Barn som ikke bor sammen med både mor og far, er mye oftere i kontakt med psykiatriske spesialisthelsetjenester enn andre.  En forholdsvis stor andel av barn med psykiske vansker er ikke i kontakt med psykiatriske spesialisthelsetjenester.

Noen somatiske sykdommer forekommer hyppigere hvis foreldrene ikke har lang utdanning eller hvis inntekten er lav.  Forekomsten av diabetes og epilepsi varierer ikke med noen av bakgrunnsfaktorene vi 2 har studert.  Hvis ikke begge foreldre er norske, øker forekomsten av luftveissykdommer eller annen alvorlig sykdom eller skade.

Psykiske symptomer og vansker forekommer hyppigere hvis barnet ikke bor sammen med både mor og far, hvis foreldrene ikke har lang utdanning og hvis inntekten er lav.  Enkeltvis har ingen av disse faktorene sterk sammenheng med sykelighet, men dersom flere opptrer samtidig, kan det være forbundet med ikke ubetydelig økning av sykelighet.  Et unntak er psykosomatiske symptomer, som forekommer oftere når foreldrene har lang utdanning.

Livsstilsfaktorer som hyppig idrett/mosjon og sunne spisevaner er forbundet med redusert forekomst av en rekke sykdommer og lidelser, både de somatiske og psykiske.