Hopp til innhold

Metodevurdering

SMM-rapporter

Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering (SMM) ble etablert for å identifisere og granske det vitenskapelige grunnlaget for nye og eksisterende metoder (teknologier) i norsk helsevesen.

Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering (SMM) ble etablert for å identifisere og granske det vitenskapelige grunnlaget for nye og eksisterende metoder (teknologier) i norsk helsevesen.


Hovedbudskap

Rapportene er sortert etter stigende årstall og nummer .

SMM-Rapport 98-01
Medisinsk metodevurdering – en orientering

SMM-Rapport 98-02
Telemedisin 
 

SMM-Rapport 99-02
Behandling av hjerneslag med trombolyse 
 

SMM-Rapport 99-03
Screening for prostatakreft 
 

SMM-Rapport 99-04
Osteoporose – diagnostikk forebyggelse og behandling

SMM-Rapport 00-01
Genterapi –status og fremtidige muligheter innen klinisk medisin
   

SMM-Rapport 00-02
Preoperativ hårfjerning 
 

SMM-Rapport 00-03

Fotodynamisk terapi ved aldersrelatert maculadegenerasjon   

SMM-Rapport 00-04
Hjemmeblodtrykksmåling
 

SMM-Rapport 00-05
Nakkeslengskade – diagnostikk og evaluering
   

SMM-Rapport 00-06
Hjertelaserbehandling 
 

SMM-Rapport 00-07
Gene therapy – status and potential in clinical medicine
   

SMM-Rapport 00-08
Positronemisjonstomografi (PET) – diagnostisk og klinisk nytteverdi
   

SMM-Rapport 01-00
Hørselsreduksjon hos voksne 
  (engelsk)

SMM-Rapport 01-01
Lumbalt skiveprolaps med rotaffeksjon. Behandlingsformer
  

SMM-Rapport 01-02
Pasientvolum og behandlingskvalitet 
 

SMM-Rapport 01-03
Screening for kolorektal kreft. Konferanserapport

SMM-Rapport 01-04
Diagnostikk med ultralyd i primærhelsetjenesten 
 

SMM-Rapport 01-05
Ventilasjon i operasjonsstuer

SMM-Rapport 01-06
Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) ved depresjon

SMM-Rapport 02-02
Brakyterapi ved prostatakreft 
 

SMM-Rapport 02-03
Barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon 
 

SMM-Rapport 02-04
Screening for brystkreft 
 

SMM-Rapport 02-05
PCI ved akutt hjerteinfarkt 
 

SMM-Rapport 02-06
Valg av implantater ved innsetting av primær total hofteprotese 
 

SMM-Rapport 03-01
Kirurgisk behandling av ekstrem/sykelig fedme 
 

SMM-Rapport 03-02
Østrogenbehandling for klimakterielt besvær - er det trygt etter brystkreft?
   

SMM-Rapport 03-03
Fødsel av barn i seteleie til termin 
 

SMM-Rapport 03-04
Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod 
 

SMM-Rapport 03-05
Primær behandling av ovarialcancer 
 

SMM-Rapport 03-06
Positronemisjonstomografi (PET) – diagnostisk og klinisk nytteverdi
   

SMM-Rapport 03-07
Grønn resept – effekt og kostnadseffektivitet

SMM-Rapport 03-08
Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter 
 

SMM-Rapport 03-09
Rengjøringsmetoder i operasjonsstuer 
 

SMM-Rapport 03-10
Profylaktisk fjerning av visdomstenner(Prophylactic removal of wisdom teeth)
   

SMM-Rapport 03-11
Helsetjenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget

Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering (SMM) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1998 for å identifisere og granske det vitenskapelige grunnlaget for nye og eksisterende metoder (teknologier) i norsk helsevesen. Fra 2004 ble senteret en del av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 1998-2004
  • Forfattere: