Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot

Rapporten viser resultatene av en pilotundersøkelse om pasienterfaringer i Helse Vest.

Rapporten viser resultatene av en pilotundersøkelse om pasienterfaringer i Helse Vest.


Hovedbudskap

Rapporten består av to hoveddeler:

  • Metodedel: Kapittel 2 gir en beskrivelse av metode og materiale i undersøkelsen, en oversikt over svarprosent, og behandler andre viktige metodiske forhold.

  • Resultater på enkeltspørsmål: I kapittel 3 viser vi resultater på alle enkeltspørsmål for helseforetakene i Helse Vest, og for de institusjonene hvor det er mer enn 15 pasienter som har svart på spørreskjemaet. Vi presenterer også resultater på enkeltspørsmål for institusjoner hvor antall svar er mellom 5 og 15, mens institusjonene med færre enn 5 svar er utelatt (3 institusjoner).

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2004
  • Forfattere: