Hopp til innhold

Forskningsomtale

Miniallogen stamcelletransplantasjon

Om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land.

Om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land.


Hovedbudskap

Bakgrunn
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk 30.06.05 en henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om å belyse ministamcelletransplantasjon, ut fra den oppgaven senteret har knyttet til oppsummering og vurdering av den internasjonale forskningsbaserte kunnskapsproduksjonen innen medisin.

Kunnskapssenteret ble også bedt om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land, og om mulig hvordan behandlingen er finansiert. Gitt den korte tidsfristen og ferietid i Norge og Europa har det ikke vært mulig å få en fullstendig og omfattende kartlegging av disse forholdene.

Konklusjoner
På bakgrunn av den dokumentasjonen vi har identifisert synes det ikke å foreligge robuste kliniske studier som kan gi grunnlag for konklusjoner om kliniske effekter ved allogen minitransplantasjon. Minitransplantasjon tilbys i offentlig helsetjeneste i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland og Australia. Behandlingen kan gis både i og utenfor kliniske studier i henhold retningslinjer og klinisk vurdering av pasienten.

Myelomatose: retningslinjer fra Norden, Storbritannia og Canada anbefaler at behandlingen gis innenfor rammen av kliniske studier.

Leukemi (akutt og kronisk): retningslinjer fra Danmark konkluderer at dokumentasjonen er mangelfull, men anbefaler likevel at pasienter med enkelte former for leukemi vurderes for minitransplantasjon, først og fremst pasienter som ikke oppfyller kriterier for vanlig høydosebehandling og allogen stamcelletransplantasjon.

Hodgkins lymfom: retningslinjer fra Danmark, men anbefaler likevel at pasientene vurderes for minitransplantasjon.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2005
  • Forfattere: Norderhaug IN.
  • ISBN elektronisk: 82-8121-057-5