Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Forskningsomtale

Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Norderhaug IN, Hamidi V, Gjertsen MK.

Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar. Det foreligger resultater fra to randomiserte kontrollerte studier som viser effekt av bevacizumab på progresjonsfri overlevelse i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft.

  • Bevacizumab er godkjent for førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk brystkreft i Norge, Europa og USA.
  • Førstelinjebehandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift forlenget tiden til sykdomsprogresjon med 5,5 måneder i E2100 studien og 0,7-0,8 måneder i AVADO-studien sammenlignet med cellegift alene.
  • Sammenstilling av resultatene fra disse studiene viste en hazard ratio for progresjonsfri overlevelse på 0,62 (95 % KI 0,38-1,00).
  • Det var ingen signifikant forskjell i overlevelse i E2100-studien; median 26,5 mnd for pasienter i bevacizumab-gruppen og median 24,8 mnd for cellegift alene.
  • Pasienter behandlet med bevacizumab hadde oftere hypertensjon, nevropati, infeksjoner og fatigue enn pasienter i kontrollgruppen. Alvorlige hendelser som GI-perforasjon ble observert i bevacizumab-gruppen.
  • Behandling med bevacizumab ga ingen negativ påvirkning på pasientrapportert livskvalitet.
  • Foreløpig anslag for behandlingskostnader er ca 590 000 norske kroner per pasient, og samlede behandlingsutgifter på om lag 180-210 millioner norske kroner.
  • Det pågår flere fase III-studier som evaluerer bevacizumab ved avansert brystkreft. Konklusjonene over er derfor å anse som foreløpige.