Hopp til innhold

Notat

Driftsrapport 2018 – NOIS (POSI og PIAH)

  • Utgitt: 03/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Løwe HL.
Driftsrapport_2018_NOIS.png

Driftsrapporten er en standardisert rapport som gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av NOIS (POSI og PIAH), som Folkehelseinstituttet er dataansvarlig og databehandler for.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) består av to moduler:

  1. NOIS-POSI – insidensundersøkelser av infeksjoner etter fem hovedkategorier av kirurgiske inngrep, med tilhørende dataverktøy, NOISnett.
  2. NOIS-PIAH – prevalensundersøkelser av antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner med tilhørende dataverktøy, PIAHnett.

Det ble i 2018 ikke bevilget it-ressurser til å utvikle flere resultatrapporter i PIAHnett. Manglende resultatrapporter i PIAHnett har i flere år ført til betydelig merarbeid, fordi resultatene etterspørres og må utleveres manuelt (jf. tabell 5.2 og 7.1).  I 2018 har man bestilt resultatrapporter (laget i R) fra Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, som vil være klare før sommeren.

I forbindelse med innføring av personvernforordningen i 2018 har noen juridiske og datasikkerhetsmessige problemstillinger for NOIS om utlevering av data til ECDC og hvorvidt NOIS-PIAHdata kan oppbevares utenfor sikker sone blitt diskutert. Denne vurderingen fortsetter i 2019, og det vil bli gjennomført en DPIA for helseregisteret, som vil belyse om NOIS-PIAH-data bør flyttes fra ordinær til sikker sone. NOISnett har vært relativt uendret siden 2012. I 2018 ble en oppgradering av dataverktøyet igangsatt. Det er planlagt ferdigstilt i 2019.