Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017

 • Utgitt: 2018
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Solveig Sakshaug S (red), Strøm H, Berg C, Blix HS, Litleskare I, Granum T.
 • ISSN ELEKTRONISK: 1890-9647
 • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-916-0
Dette er et bilde av forsiden på rapporten "Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017"

Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Statistikken omfatter komplett salg av legemidler med markedsføringstillatelse i Norge. I noen legemiddelgrupper er salg av legemidler uten markedsføringstillatelse inkludert og dette er angitt i tabellene. Vi gjør oppmerksom på at i tabeller hvor salg er angitt i kroner, omfatter dette bare legemidler med markedsføringstillatelse.

Statistikken er ordnet etter klassifikasjonssystemet ATC (Anatomisk Terapeutisk Kjemisk). Definert døgndose (DDD) er benyttet som måleenhet i bearbeidingen av tallene.

ATC/DDD versjon gjeldende fra januar 2018 er benyttet i rapporten.

ATC-klassifikasjon

I ATC systemet inndeles legemidlene i grupper på 5 nivåer. På 1. nivå fordeles legemidlene på 14 anatomiske hovedgrupper. Det neste nivået (2. nivå) er en terapeutisk eller farmakologisk undergruppe. 3. nivå og 4. nivå er terapeutiske, farmakologiske eller kjemiske undergrupper, mens 5. nivå representerer den kjemiske substansen (virkestoffet).

Vurdering og anvendelse av legemiddelstatistikk

Legemiddelstatistikk basert tall fra grossist er et viktig hjelpemiddel til å foreta medisinske og helseøkonomiske vurderinger og eventuelt foreslå tiltak. Statistikken kan benyttes til å:

 • kartlegge og vurdere endringer i forbruket over tid innenfor ulike nivå og terapiområder
 • måle effekten av kontrollpolitiske og informative tiltak
 • danne grunnlag for videre oppfølging og behov for tiltak

Statistikken har imidlertid en del begrensninger som man bør ta hensyn til:

 • alle legemidler solgt fra grossister blir ikke nødvendigvis brukt
 • grunnlaget for tallmaterialet må alltid tas med i tolkninger og vurderinger av legemiddelforbruket
 • nødvendig reservasjoner må knyttes til konklusjonene