Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
PasOpp-rapport
Brukeropplevd kvalitet

Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017 (PasOpp-rapporter)

Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. For landet som helhet er det en tendens til at kvinnenes erfaringer fra fødeavdelingen er mer positive enn erfaringene fra barseloppholdet. Det er laget lokale rapporter.


  • Utgitt: 11/2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Sjetne IS.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en brukererfaringsundersøkelse blant kvinner som hadde født i siste kvartal 2017. Formålet med slike undersøkelser er å formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå i helsetjenesten.

Det er laget en nasjonal rapport som viser resultatene samlet for alle sykehus. Det er også laget separate rapporter som viser resultater for det enkelte sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).

Metoden som er benyttet er i store trekk den samme som to tidligere undersøkelser. Det gjelder også utformingen av rapporten.

Sammendrag

Lokale rapporter

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en brukererfaringsundersøkelse blant kvinner som hadde født i siste kvartal 2017. Formålet med slike undersøkelser er å formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå i helsetjenesten.

Det er laget en nasjonal rapport som viser resultatene samlet for alle sykehus. Det er også laget separate rapporter som viser resultater for det enkelte sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).

Metoden som er benyttet er i store trekk den samme som to tidligere undersøkelser. Det gjelder også utformingen av rapporten.

I alt 8156 kvinner fikk forespørsel om å delta, og 3387 av dem svarte. Det gir en svarprosent på 41,5. For landet som helhet viser resultatene fra 2017 tendens til at kvinnenes erfaringer fra fødeavdelingen i er mer positive enn erfaringene under barseloppholdet.

Lokale rapporter

Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold, Normalenheten B2

Sykehuset Østfold, Spesialenheten B3

Akershus universitetssykehus

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Sykehuset Innlandet Tynset

Sykehuset Innlandet Elverum

Oslo universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus Ullevål, Føde og barsel A

Oslo universitetssykehus Ullevål, Føde og barsel B

Oslo universitetssykehus Ullevål, ABC-avdeling

Vestre Viken HF

Drammen sykehus

Ringerike sykehus

Kongsberg sykehus

Bærum sykehus

Sykehuset Telemark

Sykehuset i Vestfold

Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Helse Vest

Helse Vest RHF

Stavanger universitetssjukehus

Helse Fonna HF

Stord sjukehus

Haugesund sjukehus

Helse Bergen HF

Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus, Føden

Haukeland universitetssjukehus, Storken

Voss sjukehus

Førde sentralsjukehus

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Ålesund sjukehus

Volda sjukehus

Molde sjukehus

Kristiansund sjukehus

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital, Føde Øst

St. Olavs Hospital, Føde Vest

Helse Nord-Trøndelag HF

Sykehuset Levanger

Sykehuset Namsos

Helse Nord

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset Vesterålen

Nordlandssykehuset Lofoten

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN Tromsø

UNN Harstad

UNN Narvik

Fødestua i Midt-Troms

Helse Finnmark HF

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Finnmarkssykehuset Kirkenes

Fødestua i Alta

Forside Nasjonale resultater.png