Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Dødsårsaksregisteret

  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere:

Driftsrapporten gir grunnlag for en samlet oversikt over driften av Dødsårsaksregisteret.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Dødsårsakregisteret, gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskaplige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste