Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport. Delrapport 3 av smittsomme sykdommer i Norge 2016

I 2016 ble det varslet 137 utbrudd med totalt 2185 rapporterte sykdomstilfeller. Antallet syke varierte fra 2 til 80 per utbrudd. Ved 28 av utbruddene var det mistanke om smitte fra næringsmidler, over 70 % av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.


  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Herrador BG, Berg TC, Arnesen T, Brandal L, Kacelnik O, Kapperud G, Lange H, Vold L, Vormdal S, Nygård K.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1894-9207

Bestill

Last ned:

Sammendrag

I 2016 ble det varslet 137 utbrudd med totalt 2185 rapporterte sykdomstilfeller. Antallet
syke varierte fra 2 til 80 per utbrudd. Ved 28 av utbruddene var det mistanke om smitte
fra næringsmidler, over 70 % av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.

For utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus, meticillinresistente Staphylococcus aureus
(MRSA) og influensavirus de hyppigst forekommende agens, med 62, 8 og 4 utbrudd.
Det vanligste agens angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (10 utbrudd);
etterfulgt av Campylobacter og Cryptosporidium (2 utbrudd hver).

Det er antagelig fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Rask og mer fullstendig
varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal og
internasjonal sammenheng. De kan dermed danne seg et bilde av den epidemiologiske
situasjon i landet som helhet, varsle internasjonale

Forside utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2016.JPG