Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Håndtering av medisinsk utstyr i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og oppdatering av skjema for mini-metodevurdering.

  • Utgitt: 10.2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arentz-Hansen H, Fure B.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-880-4
Forside Medisinsk utstyr.jpg

Vi fikk i oppdrag å inneha sekretariatsfunksjonen for en arbeidsgruppe for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder og oppdatering av skjemaet for mini-metodevurdering. Her er vår sammenfatning.

Nedlastbar.

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå innlemmet i Folkehelseinstituttet) fikk i mai 2015 i oppdrag fra Nye metoder v/ Bestillerforum RHF å inneha sekretariatsfunksjonen for en arbeidsgruppe for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder og oppdatering av skjemaet for mini-metodevurdering. Dette notatet er en sammenfatning av synspunktene som kom frem i arbeidsgruppen. Notatet inngikk i beslutningsgrunnlaget for innføring av endelige kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i «Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder» som er publisert på nettsiden til Nye metoder (https://nyemetoder.no/om-systemet/medisinsk-utstyr).

Sammendrag

Arbeidsgruppen besto av representanter fra de fire regionale helseforetakene, Kunnskapssenteret, sekretariatet for Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, Statens strålevern, representanter fra medisinsk utstyrsindustri (Medtek Norge og LabNorge) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus). I tillegg til arbeidsgruppen, har det vært flere andre bidragsytere til både innholdet i rapporten og mini-metodevurderingsskjemaet.