Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Effekt av, og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold: Systematisk litteratursøk med sortering

  • Utgitt: 12/2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Munthe-Kaas HM, Baiju N, Nguyen L.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-890-3
Engelsk Forside Forced Marriage.jpg

Vi fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Nedlastbar som PDF

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Seksjon for velferdstjenester i område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å identifisere forskning om effekt av og erfaring med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Metoder

Vi utførte et systematisk litteratursøk i relevante databaser. En forskningsbibliotekar utviklet og gjennomførte søket i september 2017. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte titler og sammendrag og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte ingen empiriske studier som så på effekt av eller erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Det er behov for studier om effekt av og erfaringer med tiltak for unge som er blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.