Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2016. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.


  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016. Rapport. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar Folkehelseinstituttet til bedre helse i Norge og globalt. I 2016 har instituttet hatt en rekke leveranser innen hvert av våre oppdragsområder, og etterstrebet vår visjon «Bedre helse for alle».  Dette har skjedd samtidig med store endringsprosesser. Fra 1. januar 2016 ble tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) innlemmet i instituttet. I 2016 fikk instituttet et utvidet oppdrag, der kunnskap for og med helsetjenestene kom i tillegg det folkehelsearbeidet instituttet hittil har levert. 
Samtidig pågikk arbeidet med å forberede overføringen av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus, samt overføring av en rekke administrative funksjoner og IT-støtte til Norsk Helsenett. Sistnevnte som følge av regjeringens beslutning om å samle administrative- og IT- tjenester i en konsernmodell for helseforvaltningen. Året ble avsluttet med visshet om ekstraordinære budsjettutfordringer for 2017 og årene fremover.

Forfattere:

Camilla Stoltenberg, direktør, Dr.med.

Christina Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør, Cand.polit.

Bjørn Tore Heyerdahl, avdelingsdirektør

Ingvild Egner

Årsrapport 2016 Folkehelseinstituttet bilde.JPG