Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningsoversikt
Litteratursøk med sortering

Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap

Oppdraget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet var å identifisere publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer, samt studier som diskuterer slike vilkår.

Nedlastbar.

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Blaasvær N, Straumann GH, Kurtze N, Meneses JF, Bidonde J, Berg RC. Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, Folkehelseinstituttet. Forskningsoversikt 2016. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-701-2. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer med slike vilkår, samt studier som diskuterer slike vilkår.

Metode

Vi søkte i åtte databaser i tillegg til andre kilder (grå litteratur) fra år 2000 til desember 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

• Litteratursøket gav 5332 unike referanser

• Vi identifiserte totalt 28 relevante referanser:

- 7 studier som omhandler effekt

- 14 studier som ser på erfaring og innhold i dokumenter eller diskurser

- 7 publikasjoner som gir teoretiske drøftinger av språk- og/eller kunnskapsprøver som vilkår for statsborgerskap.

Det fins internasjonal dokumentasjon om effekt, erfaringer og innhold i tiltak angående språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og vi har derfor ikke vurdert studienes kvalitet eller sammenstilt resultatene. Vi har kun sortert publikasjonene etter type innhold, basert på sammendragene.

 

Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.
Språk- og samfunnskunnskap.jpg

Relaterte filer