Hopp til innhold

Rapport

Varmetiltak kan gi brannskade

Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.


Hovedbudskap

I januar 2015 ble det foretatt enkelte redaksjonelle endringer i dette læringsnotatet.

Helsepersonell fra store og små sykehus har sendt til sammen 36 meldinger om pasienter som har blitt påført brannskader under sykehusoppholdet. Årsaken har vært bruk av ulike midler for behandlingsrelatert lokal oppvarming, som varmeflasker, risposer og liknende. Omfanget av denne typen meldinger var ikke stort, men konsekvensene kan være alvorlige, med fare for langtidsskader, som etter brannsår generelt.

På bakgrunn av gjennomgått forskningslitteratur, foreslås følgende tema diskutert i fagmiljøene for å forebygge slike hendelser:

• Vi finner ikke dokumentert at oppvarming av hæl før blodprøvetaking gir sikker gevinst.

• Vi finner ikke dokumentert at blodprøver av spebarn bør tas som kapillærprøve. En Cochrane rapport finner at venepunksjon av kvalifisert personell er mer skånsomt for barnet.

• Lokal varmebehandling av pasienter med nedsatt sensibilitet på grunn av fysisk eller mental sykdom, anestesi eller behandling, krever ekstra påpasselighet.

• Lokal varmebehandling av pasienter med nedsatt førlighet på grunn av skade, sykdom, anestesi eller behandling, krever ekstra påpasselighet og en bør sikre at pasienten har hyppig tilsyn og kan tilkalle hjelp.

• Utstyr til lokal varmebehandling skal

o aldri varmes opp til mer enn ca. 40 grader

o ikke brukes direkte på hud, men skal alltid pakkes inn i egnet materiale, som for eksempel frottéhåndklær

Begrunnelse for lokal oppvarming var ulik for spebarn og voksne. Alle meldingene som gjaldt spebarn, var knyttet til oppvarming av hæl før blodprøvetaking. Dette tiltaket fremstår som en innarbeidet del av prøvetakingen, men vi finner ingen dokumentasjon på at dette er god praksis.

Varmetiltak til voksne ble benyttet for eksempel etter nedkjøling eller som smertelindring og var oftest iverksatt i samråd med pasienten. Disse to gruppene blir omtalt hver for seg i dette notatet.

Nedlastbar pdf

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Krogstad U, Hafstad E, Saastad E, Flesland Ø.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-887-1