Hopp til innhold

Statistikk

Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013

  • Utgitt: 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Christian Berg, Øystein Karlstad, Milada Mahic, Ingvild Odsbu .
  • ISSN TRYKT: 1890-9647
  • ISSN ELEKTRONISK:
  • ISBN TRYKT: 978-82-8082-618-3
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-619-0
Forside reseptregisteret 2009-2013.

Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013. For 2013 er informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert i tabellene.

Trykt og nedlastbar. Parallell norsk og engelsk tekst.