Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

PasOpp-rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere:
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-911-3

Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Hovedrapporten  og de lokale rapportene

Bakgrunn

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) i oppdrag å planlegge og gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av pasienterfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern i 2014. Sist gang Kunnskapssenteret gjennomførte en lignende undersøkelse var i 2005.

Oppdraget ble bestilt våren 2014 og på grunn av både tid og ressurser ble ikke alle institusjoner målt, men 25 prosent av institusjonene ble trukket tilfeldig innenfor hver region slik at undersøkelsen ble mest mulig landsrepresentativ. Både offentlige institusjoner og private institusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene ble inkludert i undersøkelsen.

Metode

Spørreskjemaet fra undersøkelsen i 2005 hadde dokumentert tilfredsstillende reliabilitet og validitet, og ble utviklet i samarbeid med SINTEF Helse og en referansegruppe bestående av helsepersonell og representanter fra Mental Helse. Spørreskjemaet fra den nasjonale undersøkelsen i 2005 ble derfor videreutviklet og brukt i denne undersøkelsen. Metodene som ble brukt i utviklingsarbeidet med skjemaet følger Kunnskapssenterets standardmetoder som blant annet innebærer litteraturgjennomgang og intervjuer med pasienter.

 

Datainnsamlingsmetoden ble i tillegg videreutviklet i et forsøk på å øke svarprosenten som var 35 i 2005. I 2005 ble undersøkelsen gjennomført postalt og sendt hjem til pasienten en til fire uker etter utskrivning, mens datainnsamlingen i 2014 ble gjennomført mens pasientene ennå var innlagt ved institusjonen.

Resultat

Av de 26 spørsmålene i 2005-skjemaet ble 19 beholdt. I 2014-versjonen av skjemaet ble det tilføyd 22 nye spørsmål. De nye spørsmålene omhandlet blant annet miljø og aktivitetstilbud, fritt sykehusvalg, alt i alt vurderinger, samhandling, ventetid, mottakelse, pasientsikkerhet og informasjon. For å utdype de kvantitative resultatene ble to åpne spørsmål inkludert avslutningsvis i spørreskjemaet. Det endelige spørreskjemaet som ble brukt i 2014-undersøkelsen er vist i vedlegg 3.

Undersøkelsen ble gjennomført på en avtalt dag høsten 2014 og alle utvalgte institusjoner gjennomførte undersøkelsen i samme uke. Institusjonene var selv ansvarlig for datainnsamlingen, mens Kunnskapssenteret stod for planlegging og koordinering av datainnsamlingen, i tillegg til sammenstilling og rapportering fra undersøkelsen.

Resultater fra undersøkelsen presenteres i egne rapporter.