Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.

Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i Norge.

Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i Norge.


Hovedbudskap

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013: Nasjonale resultater

Resultater på sykehusnivå

• Undersøkelsen av pasienterfaringer ved sykehusene har vært gjennomført årlig i perioden 2011-2013, og på flere områder har det vært en positiv utvikling i pasienterfaringer med sykehusene over tid.

• Pasienter innlagt ved somatiske sengeposter i 2013 hadde bedre erfaringer enn pasienter i 2011 på fire områder (informasjon, pleiepersonellet, legene, organisering), og bedre erfaringer enn pasienter i 2012 på to områder (organisering, informasjon).

 • Som tidligere år rapporterte pasienter i 2013 best erfaringer med indikatorene pasientsikkerhet på sykehusene, ivaretakelse av pårørende, pleiepersonellet og legene

• Undersøkelsen viser at det er forbedringspotensial i norske sykehus sett fra pasientenes perspektiv, spesielt på indikatorene utskriving, samhandling, ventetid og organisering av sykehusets arbeid. Dette er de samme områdene som tidligere undersøkelser.

• Det er fortsatt betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere:
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-874-1