Hopp til innhold

Forskningsomtale

Kirurgisk behandling ved fedme

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.


Hovedbudskap

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.

  • Fedme og tilhørende sykdommer er en folkehelseutfordring.
  • Fedmekirurgi innebærer kirurgisk endring av velfungerende organer.
  • Fedmekirurgi er effektivt med hensyn til vekttap og enkelte følgesykdommer. Vekttapet er i snitt på omtrent 30 % etter 5 år. Imidlertid er det en rekke bivirkninger, både på kort og lang sikt. Vi har liten kunnskap om omfanget av de uønskede effektene. Etter operasjonen må pasientene følges opp i helsetjenesten resten av livet, og en stor andel vil ha behov for flere operasjoner.
  • Spesialisthelsetjenesten har siden 2005 tilbudt fedmekirurgi, og antall operasjoner har i økt kraftig, i tråd med målsettingen i oppdragsbrevene. Flere private aktører tilbyr også fedmekirurgi. I underkant av 3000 personer ble fedmeoperert i Norge i 2012.

Sammendrag

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Wang H, Hofmann B, Høymork SC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-882-6