Hopp til innhold

Forskningsomtale

Kirurgisk behandling ved fedme

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Wang H, Hofmann B, Høymork SC.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-882-6

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.

  • Fedme og tilhørende sykdommer er en folkehelseutfordring.
  • Fedmekirurgi innebærer kirurgisk endring av velfungerende organer.
  • Fedmekirurgi er effektivt med hensyn til vekttap og enkelte følgesykdommer. Vekttapet er i snitt på omtrent 30 % etter 5 år. Imidlertid er det en rekke bivirkninger, både på kort og lang sikt. Vi har liten kunnskap om omfanget av de uønskede effektene. Etter operasjonen må pasientene følges opp i helsetjenesten resten av livet, og en stor andel vil ha behov for flere operasjoner.
  • Spesialisthelsetjenesten har siden 2005 tilbudt fedmekirurgi, og antall operasjoner har i økt kraftig, i tråd med målsettingen i oppdragsbrevene. Flere private aktører tilbyr også fedmekirurgi. I underkant av 3000 personer ble fedmeoperert i Norge i 2012.

Sammendrag