Hopp til innhold

Rapport

Hjerte- og karregisteret - rapport for 2012

For første gang publiseres tall fra det nye Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet. Forskriften for det nye, nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser ble vedtatt 16. desember 2011. Folkehelseinstituttet har databehandlingsansvaret for Hjerte- og karregisteret, som startet opp i løpet av første halvår i 2012. Formålet med registeret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.

Hjerte-og karregisteret.jpg

For første gang publiseres tall fra det nye Hjerte- og karregisteret ved Folkehelseinstituttet. Forskriften for det nye, nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser ble vedtatt 16. desember 2011. Folkehelseinstituttet har databehandlingsansvaret for Hjerte- og karregisteret, som startet opp i løpet av første halvår i 2012. Formålet med registeret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer.


Nedlastbar

    Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Marta Ebbing med flere.