Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Fysisk aktivitet under strålebehandling

Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering etter publiserte forskningsresultater om effekter av fysisk aktivitet og trening under pågående strålebehandling.

Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering etter publiserte forskningsresultater om effekter av fysisk aktivitet og trening under pågående strålebehandling.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Oslo universitetssykehus HF, ved spesialfysioterapeut Ingvild Haavik, å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering etter publiserte forskningsresultater om effekter av fysisk aktivitet og trening under pågående strålebehandling. Det er også søkt etter kunnskapsbaserte retningslinjer som omhandler dette spesielt.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk etter oppsummert forskning i form av systematiske oversikter. Det ble i november 2012 søkt i Cochrane Database of Systematic Reviews, DARE og HTA database.  Søket ble oppdatert oktober 2013.

Det ble også søkt i følgende databaser og nettsteder etter retningslinjer for fysisk aktivitet under strålebehandling :

-   G-I-N (Guidelines International Network)

-   NHS (NICE - National Institute for Clinical Excellence, UK)

-   NGC (National Guidelines Clearinghouse, USA)

-   CancerWiew (Canada)

I tillegg ble det søkt i Best Practice, Clinical Evidence og UpToDate samt på nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, SBU (Sverige),  Sundhedsstyrelsen (Danmark) , FINOHTA  (Finland) og PROSPERO.

Resultater:

  • 18 systematiske oversikter ble vurdert som mulig relevante
  • En norsk omtale av Cochrane systematisk oversikt
  • Fire retningslinjer

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Skår Å, Juvet L, Ormstad S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-886-4