Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre

Et systematisk litteratursøk med sortering i forkant av en systematisk oversikt om effekt av tiltak for å rekruttere fosterforeldre.

Et systematisk litteratursøk med sortering i forkant av en systematisk oversikt om effekt av tiltak for å rekruttere fosterforeldre.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av tiltak for å rekruttere fosterforeldre. For å kartlegge forskningslitteraturen i forkant av oppstart, utførte vi et systematisk litteratursøk med sortering.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi og søkte i medisinske/sosialfaglige databaser etter empiriske studier uavhengig av studiedesign. Søket ble utført i juli 2014.

Resultater

 • Vi identifiserte totalt 4 600 referanser (uten dubletter), i tillegg til at vi gikk gjennom de første 200 treffene i Google/Google scholar. Av disse vurderte vi 33 som mulig relevante.
 • De inkluderte referansene ble gruppert i tre kategorier: 1) tiltak for både å rekruttere og beholde fosterforeldre over tid, 2) tiltak for rekruttering av fosterforeldre/-familier, 3) tiltak for å beholde fosterforeldre/-familier over tid.
 • Vi har identifisert 2 referanser som omhandler tiltak for både å rekruttere og beholde fosterforeldre over tid, 10 referanser som omhandler tiltak for rekruttering av fosterforeldre og 21 referanser som omhandler tiltak for å beholde fosterforeldre/-familier over tid.
 • Vi har funnet en systematisk oversikt om kartleggings- og vurderingsinstrumenter som kan brukes ved rekruttering av fosterforeldre. Den systematiske oversikten inkluderte og analyserte fem standardiserte vurderingsinstrumenter.
 • For tiltak som omhandler rekruttering av fosterforeldre ser det ikke ut til at det finnes tilstrekkelig forskning for å utarbeide en systematisk oversikt

En mulighet for oppfølging er å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier knyttet til det andre delspørsmålet om tiltak for å beholde fosterforeldre over tid.

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Wollscheid S, Blaasvær N, Einagel VI, Hammerstrøm KT.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-892-5