Hopp til innhold

Systematisk oversikt

Botilbud til mennesker med demens

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Dalsbø TK, Kirkehei I, Dahm KT.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-930-4

Oppdatering av oppsummering fra 2009 om tilgjengelig forskning om effekt av botilbud til mennesker med demens.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning om effekt av Botilbud til mennesker med demens (1).

Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten fra 2009 ved å søke etter nyere relevante publikasjoner.

Vi oppdaterte det  systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport, og søket ble avgrenset til  systematiske oversikter. Søket ble utført i november 2014 og det ble søkt i flere medisinske databaser. To personer gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Vi identifiserte totalt 476 nye referanser i litteratursøket. Av disse fant vi seks mulige relevante oversiktsartikler. Fem av de seks var publisert i 2014, den siste var fra 2013. Tematisk fordelte de seg slik:

  • To oversikter om effekt av tiltak for bedre utendørsmiljø og bruk av hage (2, 3),
  • En oversikt om effekt av teknologisk støtte (4) og
  • Tre oversikter om effekt av tiltak for å forebygge fall og tiltak for et støttende bomiljø (5-7).

Oversiktene vi fant ble ikke lest i fulltekst. Dokumentasjonen i oversiktene er ikke oppsummert eller kvalitetsvurdert av Kunnskapssenteret.