Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Barns vekst i Norge 2008-2010-2012. Høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger

  Oversikt over resultatene knyttet til Barnevekststudien ( 2008, 2010 og 2012).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

  En ekspertgruppe har levert en rapport som beskriver de mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell

  Helsepersonell som bruker to lag hansker får redusert risiko for perforert hanske sammenlignet med dem som kun bruker ett lag med hansker.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Trening har effekt på hofteartrose

  Trening har en liten positiv effekt på smerte og fysisk funksjon hos pasienter med hofteartrose. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Kirurgisk behandling ved fedme

  Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering drøftet 10. februar 2014 kirurgisk behandling ved fedme. Dette notatet er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens − oppdatert systematisk litteratursøk

  Vi oppdaterte det systematiske litteratursøket fra vår forrige rapport (2011), og søket ble avgrenset til systematiske oversikter.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 7. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Flått og flåttbårne sykdommer - Årsapport 2013

  Årsrapport 2013. Rapporten beskriver forekomsten av de to vanligste flåttbårne sykdommene i Norge, Lyme borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess

  Pasientrapporterte resultater (PROMS) inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus

  Rapportene viser resultater fra en undersøkelse av pasienterfaringer på fire klinikker ved Oslo universitetssykehus.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling

  I arbeidet med å analysere introduksjonen av veilederne, gjorde Kunnskapssenteret en delstudie for å evaluere samsvar mellom henvisningsinformasjon mot utskrivningsdiagnose.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Tuberkulose i Norge 2013 - med behandlingsresultater for 2012

  Årsstatistikk for tuberkulosesykdom, forebyggende behandling og BCG vaksinasjon meldt i 2013, samt behandlingsresultater for tuberkulosesykdom meldt i 2012.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Urinlekkasje – effektivt med bekkenbunnstrening?

  Bekkenbunnstrening har trolig god effekt for kvinner med urinlekkasje. Resultatene er trolig spesielt gode for kvinner med stressinkontinens.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 14. Rusmidler i Norge 2013

  SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er for 2013 utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 15. Narkotikabruk på gateplan i syv norske byer

  Dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort blant narkotikabrukere i aktiv rus i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Rehabilitering av kvinner i fengsel

  Identifisering av studier som har undersøkt effekt av og erfaringer med rehabiliteringstiltak gitt til kvinner i fengsel/under soning.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 17. Legemiddelet ivakaftor for cystisk fibrose og ordningen med individuell refusjon

  Dette er en sammenfatning av Kunnskapssenterets faglige utredning om innføring av et kostbart legemiddel (ivakaftor, Kalydeco ®) for cystisk fibrose og ordningen med individuell refusjon.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 18. Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder

  Kunnskapssenteret utarbeidet en oversikt over systematiske oversikter om effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold i tilknytning til skjenkesteder.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 19. Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten

  Rapporten beskriver driftsmessige resultater (del 1) og oversikter over antall meldte hendelser i ulike hendelsestyper med alvorlighetsgrad for skade på pasient (del 2).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Overvåking av blod i Norge 2012

  Denne rapporten beskriver bivirkninger ved blodoverføring og feil blod transfundert i Norge i 2012, basert på meldinger til hemovigilanssystemet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert