Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler

  I fem godt gjennomførte systematiske oversikter er effekt av totalt ni ulike smitteverntiltak presentert.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 2. Kan andre enn leger stå for hiv-behandling?

  Sykepleiere kan trolig gi like god oppfølging til personer som trenger hiv-behandling som leger kan. Dødeligheten påvirkes trolig lite av om de følges opp av leger eller sykepleiere.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Influensasesongen i Norge 2013-14

  Denne rapporten er den første årsrapporten som beskriver programmets arbeid, og vil heretter bli gitt ut årlig. Rapportens målgruppe er helsepersonell, forvaltningen, media og andre interesserte.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT

  Evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere). Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon

  Strukturert rådgivning ved bruk av p-sprøyte og daglig påminnelse om bruk av p-piller med informasjon om betydningen av riktig bruk av hormonell prevensjon øker etterlevelse av legemiddelet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab

  Bevacizumab i tillegg til kjemoterapi gir noe større risiko for dødelige bivirkninger enn kjemoterapi alene.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom

  Denne oppsummeringen skal besvare spørsmål om effekter av organisert oppfølging for å fremme endring av fysisk aktivitet og kosthold.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 8. Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005 - 2013

  Denne rapporten inneholder detaljerte opplysninger om omfang av bruk av vanedannende legemidler i den voksne befolkningen, inkludert alders- og kjønnsforskjeller, samt fylkesvise forskjeller.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 9. Varmetiltak kan gi brannskade

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse

  Hydrokortison kan trolig forebygge utvikling av posttraumatisk stresslidelse hos voksne som mottar behandling ved akuttmottak eller gjennomgår operasjoner.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?

  Bruk av elektrisk tannbørste reduserer trolig bakteriebelegg og tannkjøttbetennelse mer effektivt enn bruk av vanlig tannbørste.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 12. Fysisk aktivitet under strålebehandling

  Et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering etter publiserte forskningsresultater om effekter av fysisk aktivitet og trening under pågående strålebehandling.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 13. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå

  Rapporten viser resultatene fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. Det er laget egne lokale rapporter.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013.

  Rapporten viser resultatene av en undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus i Norge.

  PasOpp rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Hva er forebyggende tuberkulosebehandling?

  Denne brosjyren beskriver hva forebyggende tuberkulosebehandling er og hvordan behandlingen gis.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 16. Veileder for bruk av brosjyren "Du blir frisk av tuberkulose". For helsepersonell

  Dette er en veileder for helsepersonell i hvordan brosjyren «Du blir frisk av tuberkulose» best kan brukes gjennom de forskjellige behandlingsfasene.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 17. Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene

  Vi sammenfatter i denne rapporten resultater fra systematiske oversikter over forskning på effekten av koordinerende tiltak på kommunalt nivå for kreftpasienter i kommunene.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 18. Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere

  Et systematisk litteratursøk for å identifisere studier som har undersøkt effekt av eller erfaringer med egne fengselsavdelinger for domfelte med utenlandsk statsborgerskap.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 19. Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Politidirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning som omhandler menneskehandel.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 20. Synet blir bedre med VEGF-hemmere hos personer som har blodpropp i øyet

  Personer som har blodpropp i øyets sentralvene får bedre skarpsyn og mindre komplikasjoner ved gjentatte injeksjoner av VEGF-hemmere.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert