Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Helserisiko ved bruk av snus

  Rapporten tar for seg helserisikoen ved bruk av snus, vurdert i 2005.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenesten

  Denne publikasjonen er en oversettelse av "Respectful Management of Serious Clinical Adverse Events Sec. Ed) fra, Institute for Healthcare Improvement (IHI).

  Rapport

  Publisert

 3. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Resultatene fra den fjerde og foreløpig siste målingen av pasientsikkerhet og kvalitet gjennomført i GallupPanelet, samt presentert resultater av sammenligning over tid på utvalgte spørsmål.

  Rapport

  Publisert

 4. Faglige råd for prehospital håndtering og transport ved ebola

  Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret) har utarbeidet faglige råd for prehospital håndtering og transport ved mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Smitteoverføring ved akupunktur

  Systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 6. Vaksinasjon av barn mot tuberkulose - BCG-vaksine

  Denne brosjyren orienterer om vaksinasjon mot tuberkulose. Den er ment som en kort orientering til foreldre som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 7. Motiverende samtale – reduserer det alkoholkonsum hos unge?

  Motiverende samtale har trolig liten effekt på alkoholkonsum hos unge mennesker mellom 15 og 26 år. Effektene er små og vil trolig ikke ha betydning i praksis.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

  Oppdraget var å finne litteratur/forskning og gi en oversikt over om de psykometriske egenskapene til den engelske testen Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).

  Forskningskartlegging

  Publisert

 9. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI)

  Oppdraget i denne rapporten var å identifisere forskning om måleegenskapene ved WASI i norske populasjoner, og gi en vurdering av normdata, reliabilitet og validitet.

  Rapport

  Publisert

 10. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2013

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Elektroniske sigaretter – bruksmønster, brukergrupper og brukerkultur

  I denne rapporten har Rikke Tokle intervjuet brukere av e-sigaretter, deltatt på «dampetreff» og observert norske dampe-nettsteder.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid

  Gjennomgang av 692 meldinger om hendelser oppstått i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 1. juli 2012 til utgangen av 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark

  Evaluering av forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark.

  Rapport

  Publisert

 14. Narkotikaprogram med domstolskontroll - en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene

  Resultatevaluering av Narkotikaprogram med domstolskontroll.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade

  Om bruk av magnetresonanstomografi (MR) for påvisning av instabilitet og ligamentskade i nakken hos personer med nakkeskade.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 16. Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten

  Rapporten er en oversikt over systematiske oversikter om effekt av tilpassede tiltak til familier med lav sosioøkonomisk status.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 17. Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende

  Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten er systematiske oversikter, det vil si oversikter over primærforskning og der hver oversikt har et klart definert forskningsspørsmål.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere

  Et systematisk søk med sortering av forskningslitteratur om effekt av tiltak for å forebygge/håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 19. Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre

  Et systematisk litteratursøk med sortering i forkant av en systematisk oversikt om effekt av tiltak for å rekruttere fosterforeldre.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 20. Det norske helsesystemet 2013

  Dette er en norsk utgave av den engelske rapporten «Norway: Health System Review», som inngår i rapportserien «Health Systems in Transition».

  Rapport

  Publisert