Hopp til innhold

2014

Viser  148  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Lokale akutte døgntilbud sammenlignet med innleggelse i sykehus

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som sammenlignet effekter av å legge inn pasienter i en lokal akutt døgnenhet med innleggelse av samme type pasienter i sykehus

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014

  Rapporten viser erfaringene til pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 2014-tall.

  PasOpp rapport

  Publisert

 3. Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 - lokale rapporter

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant pasienter, 16 år og eldre, som var innlagt til døgnopphold på institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

  PasOpp rapport

  Publisert

 4. Pasientvolum og behandlingskvalitet ved kreftkirurgi

  Et systematisk litteratursøk med etterfølgende sortering etter litteratur/forskning om sammenheng mellom behandlingskvalitet og faktorer som pasientvolum og bruk av tverrfaglige team ved kreftkirurgi.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 5. Telefonstøtte kan være til nytte for pårørende til personer med demens

  Støtte via telefonsamtaler til pårørende til personer med demens reduserer trolig symptomer på depresjon og omsorgsbyrde.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Effekt av lungerehabilitering ved parenkymatøse lungesykdommer?

  Etter å ha gjennomgått 8-12 ukers lungerehabilitering får personer som har såkalte diffuse parenkymatøse lungesykdommer trolig bedre kapasitet til å være i fysisk aktivitet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Urinveisinfeksjon - har valg av blærekateter betydning?

  Type blærekateter har trolig liten innvirkning på forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert

 8. Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?

  Systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og utvikling over tid.

  Rapporten vier resultatene fra en nasjonal undersøkelse av fastlegers vurdering av virksomheten ved distriktspsykiatriske sentre.

  PasOpp rapport

  Publisert

 10. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 - lokale rapporter

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse blant fastleger om deres vurdering av det enkelte distriktspsykiatriske senter.

  PasOpp rapport

  Publisert

 11. Tverrfaglig rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerter

  Tverrfaglig rehabilitering har bedre effekt på smerte og fysisk funksjon enn standard behandling eller fysisk trening. Tverrfaglig rehabilitering har også positiv effekt på arbeidsstatus.

  Forskningsomtale

  Publisert

 12. Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2013

  Kunnskapssenteret publiserer årlig en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 13. Meningokokksykdom i Norge og anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner (Rapport 2014:5)

  Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av meningokokkvaksiner i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?

  Kulturelt tilpasset pasientopplæring gir bedre blodsukkerkontroll hos etniske minoriteter som har diabetes type 2.

  Forskningsomtale

  Publisert

 15. 30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

  I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader

  Problemstillingen er om man kan benytte serummarkøren S100B til diagnostisering av lettere hodeskader i stedet for CT (computer tomografi), basert på vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektiv

  Metodevurdering

  Publisert

 17. Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer

  Forskning tyder på at behandlingstiltak som kognitiv terapi trolig hjelper barn med angst, posttraumatisk stresslidelse og tvangslidelse.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Resultatene viser at det er få områder der Norge gjør det spesielt bra og mange områder hvor Norge kan strekke seg etter praksis i andre land.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land

  Norge deltar i Commonwealth Funds årlige internasjonale undersøkelser av helsesystemer. I 2014 var det voksne i alderen 55 år eller eldre som var målgruppa for spørsmål om ulike sider ved helsevesenet

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Intervjuskjema for kontaktsporing ved ebola

  Intervjuskjemaet skal benyttes som hjelp til oppsporing/kartlegging av mulige kontakter til ebolapasient.

  Skjema

  Publisert Oppdatert