Hopp til innhold

Rapport

Forebygging av allergi hos barn

  • Utgitt: 2012
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Holte HH, Mathisen M.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-478-1

Vi har søkt etter oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har, basert på bestilling fra Helsedirektoratet, utført et systematisk litteratursøk etter oppsummert kunnskap med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget ble løst ved å finne oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for  et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter systematiske oversikter om forebygging av allergi hos barn. Søket ble utført i juli 2012 og tidsbegrenset bakover i tid til 2009. To prosjektmedarbeidere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 450 referanser. Av disse ble 81 vurdert som mulig relevante. Vi har delt dem inn i fem grupper etter faktorer som utløser allergien:

  • 4 oversikter omfattet retninglinjer, andre mulige forklarings­fak­torer og betydning av geografisk område
  • 17 oversikter omfattet faktorer knyttet til genetiske forhold og foreldrenes sykdom og handlinger
  • 13 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnet sykdomshistorie
  • 24 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets ernæring
  • 22 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets omgivelser

Sammendrag