Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

En sunn og bærekraftig start på livet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Hensikten med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom mors kosthold i graviditeten og barnets vekstutvikling.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Prosjektet skal også se på sammenhengen mellom barns kosthold og deres vekt- og vekstutvikling samt deres kognitive og mentale utvikling.

Kilden er kostholdsdata fra mor og barn og data for vekst og mental helse samt kognitiv utvikling om barn som er registrert i Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa), gjennomført i regi av Folkehelseinstituttet i perioden 1999-2008.

I overkant av 100 000 kvinner har deltatt i MoBa undersøkelsen som gir et godt utgangspunkt for å undersøke mulige assosiasjonen mellom mors og barns kosthold og barnets vekt og kognitive utvikling.

Følgende opplysninger skal hentes fra MoBa helseundersøkelse:

  • MoBa spørreskjema om kosthold i svangerskapet og barnets kosthold der dette er tilgjengelig på de ulike tidspunkt.
  • Data på mors og barnets vekstutvikling/vektutvikling i alle år som er tilgjengelig (alder barn 8 år).
  • Barnets kognitive utvikling på alle relevante tidspunkt fra 0 til 8 år.

I tillegg skal man bruke bakgrunnsvariabler som konfunderende eller kovariater på alle relevante tidspunkt: alder, paritet, sosioøkonomiske variabler, BMI, fysisk aktivitet, lengde på svangerskap, kosttilskudd, amming etc.). Det skal også innhentes data på komorbiditet og medisinering under svangerskapet, og barnets fysiske aktivitet på ulike tidspunkt og barnets skjermbruk.

Målene som er brukt på mental og kognitiv utvikling er internasjonale standardiserte spørsmål som er inkludert i MoBa. Prosjektgruppen samarbeider med England (Universitetet i Bristol) der en medarbeider som også har en bistilling ved Universitetet i Agder, vil bistå i analyse- og skrivearbeid. En professor ved Deakin University, Australia vil bistå med tolkning av data knyttet til mental helse.


Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Nina Cecilie Øverby