Hopp til innhold

Prosjekt

Kontrollskader og kontrollkostnader ved regulering (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Sammendrag

Et viktig element i enhver politikkevaluering vil være estimering av den ressursmengde som allokeres til ulike element av politikken. Til nå finnes det relativt få estimat av ressursbruk knyttet til kontrollpolitikk. Noen nasjonale estimat foreligger, men det foreligger ingen enhetlig begrepsbruk eller operasjonalisering, det er brukt ulike metodiske tilnærminger, og ulike typer av data. Første rapport kommer med forslag som kan forbedre slike estimeringer og gjøre estimat sammenlignbare over tid og mellom nasjoner. Den andre rapporten vilgi en oversikt over ulike typer av ikke-intenderte effekter, hvem som er «bærere» av disse effektene, og hva myndighetene eventuelt kan gjøre for å redusere dem.

Prosjekt er et samarbeid med en ekspertgruppe i regi av Pompidou Group, Europarådet og EMCDDA.

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak, med Anne Line Bretteville-Jensen som prosjektleder

Om prosjektet