Hopp til innhold

Prosjekt

Evaluering av snus- og røykesluttmetoder (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Målet med prosjektet er å sammenligne effekten av ulike metoder og hjelpemidler som velges når man skal slutte med røyk eller snus.


  • Status

    Pågående

  • Finansiering

    Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

  • Prosjektleder

    Elisabeth Kvaavik

Sammendrag

Deltakere blir rekruttert gjennom www.slutta.no og innringere til
Røyketelefonen. Personene følges over ett år. Etter 6 og 12 måneder kartlegges
deltagernes bruk av tobakk (røyk og snus), metoder og hjelpemidler brukt i
tidligere og nåværende slutteforsøk, samt utfallet av slutteforsøket/ene.
Oppfølging skjer med elektronisk spørreskjema (gjennomført av Norfakta
Markedsanalyse AS).

Prosjektet gjennomføres i Avdeling for rusmiddeltiltak med Elisabeth Kvaavik som prosjektleder