Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behandling der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika (prosjektbeskrivelse)

Vi skal se på effekten av psykososiale tiltak sammen med antipsykotika sammenliknet med psykososiale tiltak uten antipsykotika for personer med aktiv psykose.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oppdraget

I brev til de regionale helseforetakene datert 26.11.2015 presiserer Helse- og omsorgs­de­parte­mentet at pasienter i psykisk helsevern skal kunne velge behandlingstiltak uten medikamenter. Brevet er utformet slik at det omfatter alle diagnoser som inngår i psykisk helsevern, men for­ut­setter at behandling er forsvarlig (1). Tilbud om behandling uten antipsykotika er viktig for mange pasienter med psykose­lidelser, men det er uklart om medikamentfri behandling er virk­som.

Medikament­frie tilbud skal kartlegges nærmere i arbeidet som pågår for å vurdere behov for revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykose­lidelser. I tillegg er «Pakkeforløp for psykose­lidelser» under utarbeidelse. Denne systematiske oversikten vil inngå også i det arbeidet.

Mål

Systematisk oversikt over effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sam­menlignet med psykososial behand­ling der pasienten med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika.

Se hele prosjektplanen i pdf-format i spalten til venstre

Om prosjektet

Se også: