Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sammenlignet med psykososial behandling der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Vi skal se på effekten av psykososiale tiltak sammen med antipsykotika sammenliknet med psykososiale tiltak uten antipsykotika for personer med aktiv psykose.

Colourbox.com
Colourbox.com

Sammendrag

Oppdraget

I brev til de regionale helseforetakene datert 26.11.2015 presiserer Helse- og omsorgs­de­parte­mentet at pasienter i psykisk helsevern skal kunne velge behandlingstiltak uten medikamenter. Brevet er utformet slik at det omfatter alle diagnoser som inngår i psykisk helsevern, men for­ut­setter at behandling er forsvarlig (1). Tilbud om behandling uten antipsykotika er viktig for mange pasienter med psykose­lidelser, men det er uklart om medikamentfri behandling er virk­som.

Medikament­frie tilbud skal kartlegges nærmere i arbeidet som pågår for å vurdere behov for revisjon av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykose­lidelser. I tillegg er «Pakkeforløp for psykose­lidelser» under utarbeidelse. Denne systematiske oversikten vil inngå også i det arbeidet.

Mål

Systematisk oversikt over effekt av psykososial behandling uten bruk av antipsykotika sam­menlignet med psykososial behand­ling der pasienten med aktiv psykose samtidig får anti­psykotika.

Se hele prosjektplanen i pdf-format i spalten til venstre

Om prosjektet