Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Prosjekt

Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika (prosjektbeskrivelse)

Vi skal oppsummere forskningen om effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Mandat

Helsedirektoratet arbeider med pakkeforløp for psykoselidelser og forbereder oppdatering av nasjonal faglig retningslinje for psykoselidelser. Medisinfri behandling har fått mye oppmerk­somhet og etter pålegg fra politikere er det opprettet flere medisinfrie tilbud i Norge. Det er et ønske fra Helsedirektoratet om å se nærmere på forskning om effekt av medisinfrie tilbud. Helsedirektoratet har laget en egen hjemmeside om medisinfri behandling i psykisk helsevern. Siden er under utvikling.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika. Vi har også fått i oppdrag å oppsummere forskning om psykologiske tiltak uten samtidig bruk av antipsykotika for denne pasientgruppen. I denne systematiske oversikten skal vi se på effekten av fysisk aktivitet uten bruk antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienter med aktiv psykose samtidig får antipsykotika. Spørsmålet om effekt av psykologiske tiltak vil vi besvare i en separat systematisk oversikt.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet igangsatt en egen prosess for å få raskere tilgang på relevante og oppdaterte systematiske oversikter til retningslinjearbeidet. Vi skriver ikke omfattende innledningskapittel, diskusjonskapittel og lager ikke omfattende definisjonslister. Arbeidet med å tolke funn og gi implikasjoner for praksis overlates til Helsedirektoratet og eksterne eksperter på fagområdet. Vi har også avtalt at Helsedirektoratets ekspertgruppe benyttes som eksterne fagfeller for de systematiske oversiktene.

Mål

Vi skal utarbeide en systematisk oversikt som besvarer følgende spørsmål:

Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.

For å lese hele prosjektplanen, se PDF-fil i spalten til venstre.

 

Om prosjektet

Se også: