Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Registrert og uregistrert forbruk av alkohol og tobakk

  Målet med prosjektet er å få en bedre oversikt over det totale forbruket av alkohol og tobakk i Norge, og å følge utviklingen over tid.

  Publisert Oppdatert

 2. Reproduksjon, samlivsbrudd og helse

  Hensikten er å forstå helsekonsekvensene i bred forstand av reproduksjonsmønstre og samlivsbrudd.

  Publisert Oppdatert

 3. Resistensforekomst ved hiv, hepatitt B og hepatitt C ved økt forbruk av antiviralia

  Virusresistens kan oppstå under antiviral behandling eller være tilstede ved smitte.

  Publisert Oppdatert

 4. Risikofaktorer for ADHD i en fødselskohort

  Prosjektet er en epidemiologisk studie av ADHD hos barn og ungdom som vil bli gjennomført ved å koble data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) med data fra Norsk Pasient Register (NPR).

  Publisert Oppdatert

 5. Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge

  Studien vil søke å identifisere risikofaktorer for å være del av en stammeklynge og som representerer nysmitte hos TB pasienter i Norge.

  Publisert Oppdatert

 6. Risikofaktorer for sykdom, svangerskapsutfall og årsaksspesifikk dødelighet

  Sammenhengen mellom ulike risikofaktorer registrert i helseundersøkelsene 1972-2003, sosioøkonomiske forskjeller fra offisiell statistikk og senere sykdom og dødelighet av ulike årsaker.

  Publisert Oppdatert

 7. Risikofaktorer for tuberkulose og målretting av forebyggende behandling - en registerbasert prospektiv kohortstudie

  Formålet med studien er å kartlegge forekomsten av risikofaktorer blant personer som er screenet eller meldt til Tuberkuloseregisteret, og vurdere betydningen av disse risikofaktorene.

  Publisert Oppdatert

 8. Risikofaktorer for type 1 diabetes og cøliaki hos barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen (PAGE)

  Vi vil teste faktorer som sammen med disponerende gener kan tenkes å påvirke risikoen for type 1-diabetes og cøliaki.

  Publisert Oppdatert

 9. Risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer- et CVDNOR-prosjekt

  Prosjektet skal studere sammenhengen mellom risikofaktorer og insidens av ulike hjerte- og karsykdommer og studere ulikheter i helse.

  Publisert Oppdatert

 10. Rotavirusinfeksjon i Norge og effekt av vaksinasjon mot rotavirus

  Prosjektet vil bruke data fra nasjonale helseregistre om sykehusinnleggelser og konsultasjoner i allmennpraksis forårsaket av gastroenteritt for å kartlegge sykdomsbyrden.

  Publisert Oppdatert

 11. Rotavirusvaksinasjon på avdeling for nyfødte og smitte med vaksinevirus

  Prosjektet studerer risikoen for nosokomial smitte av rotavirus ved vaksinering av barn innlagt på nyfødtavdeling og eventuell smitte hos uvaksinerte barn ved samme avdeling.

  Publisert Oppdatert

 12. Rusmiddelbruk blant festivaldeltakere i Norge

  Dette er en tverrsnittsundersøkelse (n=1200) fra ulike festivaler i Norge 2016/2017.

  Publisert Oppdatert

 13. Rusmiddelbruk i utelivet

  Formålet med studien er å undersøke bruk av rusmidler i utelivet og på festivaler med hjelp av salivaprøver, alkometer, spørreskjema og dybdeintervju.

  Publisert Oppdatert

 14. Rusmiddelutløste dødsfall (prosjektbeskrivelse)

  Det høye antall overdosedødsfall blant norske sprøytemisbrukere bekymrer. Det er derfor behov for mer kunnskap omkring overdoser og omstendigheter ved overdosedødsfall med tanke på forebygging.

  Publisert

 15. Rusmidler i Norge

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og vanedannende legemidler. Ulike former for data og informasjon om rusmidler og tobakk skal oppdateres og sammenstilles.

  Publisert

 16. Rusmidler og arbeidsliv (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet er å studere holdninger til og utbredelse av alkoholbruk blant norske arbeidstakere, samt konsekvenser av alkoholbruk for arbeidsplassen og kollegaer.

  Publisert

 17. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Publisert

 18. Røyking, maternell og føtal genetisk variasjon

  Dette prosjektet som dreier seg om å forstå basis for den paradoksale beskyttende effekt av røyking på risikoen for svangerskapsforgiftning.

  Publisert

 19. Salmonella bærerskap - faktorer og lengde

  Dette prosjektet skal kartlegge antall asymptomatiske bærere av Salmonella etter endt infeksjon, for å undersøke om det finnes vert-, miljø- eller agensspesifikke faktorer for forlenget bærerskap.

  Publisert Oppdatert

 20. Salt og jod i urin i Tromsøundersøkelsen

  Som et delprosjekt til Tromsø 7 ble 24 timers urininnsamling gjennomført på et utvalg av ca. 500 voksne personer. Prøvene analyseres for natrium, kalium, kreatinin og jod.

  Publisert