Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Innbyggertjenester

  Folkehelseinstituttet har ansvar for flere lovbestemte helseregistre. I samarbeid med helsenorge.no tilbyr Folkehelseinstituttet innbyggere elektronisk tilgang til egne data fra disse registrene.

 2. Artikkel

  Innsyn i, retting og sletting av helseopplysninger

  Enkeltpersoner har rett til informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om seg, og rett til innsyn i disse opplysningene.

 3. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 4. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av behandling for Graves sykdom: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak som kan lette symptomene hos personer med Graves sykdom.

 5. Utbruddsveilederen

  Databasert selvstudium om utbruddsoppklaring

 6. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge - NorMOMO. Her finner du siste rapport.

 7. Forskningsoversikt

  Påminnelser får flere til å ta vaksiner - Cochrane: Kort oppsummert

  Flere tar vaksiner når de blir minnet på det. Enkle påminnelser i form av brev, postkort, sms eller automatiserte telefonoppringninger ser ut til å øke opptak av alle typer vaksiner.

 8. Artikkel

  Personvern og informasjonssikkerhet

  Folkehelseinstituttet er både databehandlingsansvarlig og databehandler for NOIS. Registeret inneholder ikke direkte personidentifiserbare opplysninger.

 9. Arrangement

  Kurs i utbruddsetterforskning 13. juni 2018

  I forbindelse med smitteverndagene arrangerer Folkehelseinstituttet kurs i utbruddsetterforskning onsdag 13. juni. Påmeldingsfrist 22. mai.

 10. Skjema

  Samtykkeskjema for deltakelse i FamilieForSK-studien

  Skjema for samtykke til å delta i FamilieForSK-studien.

 11. Artikkel

  Reiseråd for pilegrimer til Mekka (Hajj og Umrah)

  Dersom du skal reise til Hajj er det viktig at du tar noen forholdsregler når det gjelder egen helse.

 12. Tuberkuloseveilederen

  7. Smitteverntiltak

  Kapitlet tar for seg smitteoppsporing og smitteverntiltak, inkludert BCG-vaksinasjon.

 13. Artikkel

  Om drikkevannsstudien

  For å kunne opprettholde et godt og trygt drikkevann i fremtiden trenger vi kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet i Norge.

 14. Artikkel

  Til deg som deltar i drikkevannstudien

  Din deltakelse er svært viktig for å opprettholde trygt drikkevann i fremtiden. Her får du informasjon om hvilke bidrag vi trenger fra deg, og hva vi bruker informasjonen din til.

 15. Forskningsoversikt

  Nytteverdien av behandling for kronisk nyresvikt: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

  Mine behandlingsvalg ba Folkehelseinstituttet om å finne oppsummert forskning om effekter av relevante behandlingstiltak for personer med kronisk nyresvikt.

 16. Artikkel

  NOISnett

  Logg inn i NOISnett for å levere data og hente resultatrapporter fra overvåkingen av postoperative infeksjoner i operasjonsområder (NOIS-POSI)

 17. Artikkel

  Overvåking av infeksjoner i operasjonsområder

  I NOIS-POSI overvåkes forekomsten av postoperative infeksjoner i operasjonsområder. Overvåkingen skjer etter noen utvalgte kirurgiske inngrep, gjennom hele året.

 18. Artikkel

  PIAHnett

  Logg inn i PIAHnett for å levere data og hente resultatrapporter fra prevalensundersøkelsene (NOIS-PIAH)

 19. Artikkel

  Sykehjem: Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

  I NOIS-PIAH overvåkes noen hyppig forekommende helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem på noen utvalgte dager i året.

 20. Artikkel

  Om NOIS

  NOIS skal gi oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika i sykehus og sykehjem, og bidra til forebygging av slike infeksjoner og riktig bruk av antibiotika.