Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

  Veilederen ble oppdatert med ny struktur og nye kapitler i 2018. Loggen inneholder oppdateringer fra og med 2014.

 2. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Rabiesvaksine (hundegalskap) og rabiesimmunglobulin - veileder for helsepersonell

  Anbefalinger om vaksine mot rabies.

 3. Artikkel

  Vaksinasjon av asylsøkere

  Råd om vaksinasjon til asylsøkere er nå knyttet til tid etter ankomst og ikke ulike mottaksfaser.

 4. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 5. Smittevernveilederen

  Malaria

  Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmodium-parasitten. Mennesket er eneste reservoar for parasitten som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg av Anopheles-arten.

 6. Malariaveilederen

  1.2 Spesielle grupper reisende (inkl. gravide og små barn)

 7. Artikkel

  Om polio og reise

  Verdens helseorganisasjon (WHO) melder fortsatt om tilfeller av polio (poliomyelitt) i flere land. Folkehelseinstituttet minner om at det er viktig å vaksinere seg før reise til land med pågående eller nylig utbrudd av polio for å hindre smitte hos den enkelte og videre spredning av viruset.

 8. Artikkel

  Faktaark A - Å fra Folkehelseinstituttet

  Faktaarkene omfatter en rekke emner, inkludert vanlige folkehelsesykdommer, rusmidler og miljøgifter. Noen av faktaarkene har ett eller flere interaktive diagrammer.

 9. Artikkel

  Vaksiner ved reise til Asia

  Det anbefales vaksinasjon mot ulike sykdommer ved reiser til de aller fleste land i Asia.

 10. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge - NorMOMO. Her finner du siste rapport.

 11. Smittevernveilederen

  Meslinger (morbilli)

  Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus).

 12. Skjema

  MSIS-melding tuberkulose

  MSIS melding tuberkulose skal fylles ut av kliniker når diagnosen stilles og behandling starter. Oppstart av forebyggende behandling for latent tuberkuløs infeksjon (LTBI) skal meldes på samme skjema.

 13. Artikkel

  Spørreskjemaer og samtykkeerklæringer i MoBa

  Den norske mor og barn- undersøkelsen (MoBa) inngår det  spørreskjemaer til deltakerne.

 14. Artikkel

  Informasjon til helsetjenesten om HPV-vaksinasjonsprogrammet

  Kvinner født i 1991 og senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine.

 15. Artikkel

  Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner

  Unge kvinner født 1991 eller senere har nå et tidsbegrenset tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft.

 16. Artikkel

  Prøvetaking og innsending av prøver til mikrobiologiske undersøkelser

  Sending av blodprøver og andre biologiske prøver for mikrobiologiske analyser skal gjøres i en konvolutt foret med bobleplast og utfylt rekvisisjon skal vedlegges.

 17. Artikkel

  Informasjonsmateriell om hodelus til bruk for skoler og barnehager

  Brosjyrer, filmer og foreldrebrev om hodelus på norsk og flere andre språk.

 18. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Hepatitt A-vaksine og normalt immunglobulin - veileder for helsepersonell

  Vaksinen gis oftest ved reise til områder med hepatitt A, men også til personer i Norge med økt risiko for å bli smittet eller for alvorlige konsekvenser av hepatitt A.

 19. Artikkel

  Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose

  Liste over land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose. Egne regler for tuberkuloseundersøkelse gjelder for personer fra disse landene.

 20. Artikkel

  Organisasjonskartet til Folkehelseinstituttet

  Folkehelseinstituttets organisasjonskart 2018. Dette vil bli løpende oppdatert.