Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Oppdatert

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi utførte litteratursøk etter kontrollerte studier om de utenlandske intensive habiliteringsprogrammene, og vurderte studienes metodiske kvalitet.

 2. Artikkel

  Analyser ved avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi

  Avdelingen mottar bakteriekulturer fra andre laboratorier til endelig karakterisering eller referanseundersøkelser – og prøvemateriale fra pasienter til spesial- eller referanseundersøkelser.

 3. Artikkel

  Ukerapporter influensa 2016-2017

  Ukerapportene publiseres hver onsdag i influensasesongen og beskriver utviklingen av årets utbrudd. Influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.

 4. Artikkel

  Skogbranner: luftforurensning og helseskader av svevestøv

  Av og til oppstår skogbranner med stor utbredelse. Det kan gi høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta.

 5. Artikkel

  Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet ("Vettre-seminaret")

  SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet.

 6. Artikkel

  Reiseråd - fugleinfluensa

  Reisende til land og områder der det er påvist smitte med fugleinfluensa til mennesker, bør ta visse forholdsregler.

 7. Faktaark

  Livskvalitet og trivsel i Norge

  Opplevelse av livskvalitet og glede er viktig for hver enkelt av oss - for at vi skal oppleve "lykke".

 8. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (EuroMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer ukentlig en rapport om totaldødelighet i Norge. Dette er en del av et europeisk samarbeid.

 9. Oppsummert forskning

  Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt

  Vi har undersøkt effekten av kognitive terapier på forandring av to eller flere levevaner samtidig hos voksne 18 år eller eldre, sammenlignet med ingen tiltak, vanlig behandling, eller annet tiltak.

 10. Faktaark

  Fakta om livskvalitet og trivsel hos barn og unge

  Trivsel og livskvalitet, ofte omtalt som "lykke", har betydning både for den fysiske og psykiske helsen.

 11. Skjema/mal

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen, i ulike formater.

 12. Artikkel

  Høringsuttalelse: om utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

  Folkehelseinstituttet støtter revisjonen av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer.

 13. Rapport

  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016

  Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2016.

 14. Artikkel

  Seminar: Migration and Health, 8.6.2017

  Migration and Health: What we know so far, what is lacking in our understanding and how to move forward?

 15. Oppsummert forskning

  Demirjians utviklingsstadier på visdomstenner for estimering av kronologisk alder: en systematisk oversikt

  Demirjians utviklingsstadier av tenner benyttes til å anslå alder på barn og unge. Her sammenfatter vi forskningsbasert dokumentasjon om hvordan alder fordeler seg i Demirjians utviklingsstadier.

 16. Oppsummert forskning

  Samsvar mellom kronologisk alder og skjelettalder basert på Greulich og Pyle-atlaset for aldersestimering: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten sammenfatter den forskningsbaserte dokumentasjonen på samsvaret mellom skjelettalder fra Greulich og Pyle-atlaset (heretter kalt GP skjelettalder) og kronologisk alder.

 17. Statistikkrapport

  Gonoré og syfilis i Norge. Årsrapport 2016

  Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge.

 18. Oppsummert forskning

  Hjemmesykehus trolig et godt alternativ. Cochrane: Kort oppsummert

  Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling i hjemmet.

 19. Oppsummert forskning

  Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter

  Vi utførte en systematisk oversikt som vurderte effekten av tiltak for barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

 20. Rapport

  Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede spørsmålet om folkehelseundersøkelser i fylkene. Rapporten dokumenterer arbeidet med pilotenundersøkelsen som ble  gjennomført i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder.