Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Oppdatert

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Artikkel

  Vitenskapelige publikasjoner fra ADHD-studien

 2. Artikkel

  Artikler fra TOPP-studien

  Oversikt over artikler og manuskripter fra TOPP-studien

 3. Artikkel

  Forskergruppen TOPP

  TOPP-studien gjennomføres ved Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for barns utvikling.

 4. Artikkel

  MMR-vaksine før reisen?

  Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen.

 5. Forskningsoversikt

  Standardiserte tobakkspakker kan gi færre røykere. Omtale av Cochrane-oversikt.

  Standardiserte tobakkspakker fører trolig til at det blir færre røykere og at tobakk mister noe av sin appell. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

 6. Artikkel

  Flytskjema tuberkulose - for undersøkelse og smitteoppsporing

  Rundt hvert tilfelle av lungetuberkulose og alle tilfeller av tuberkulose hos barn, skal det gjøres en smitteoppsporing.

 7. Artikkel

  Flytskjema for tuberkulose før arbeid med pasienter og barn

  Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Skjemaet for gjennomføring av undersøkelsen gjelder fra 01.03.17.

 8. Faktaark

  Virkninger av alkohol på sentralnervesystemet og kroppen forøvrig

  Alkohol er det vanligste rusmiddelet i vår kultur, men alkohol kan være skadelig for mange av kroppens organer og kan føre til avhengighet. For gravide finnes det ingen sikre nedre grenser.

 9. Artikkel

  Om bestilling av vaksiner, immunglobuliner og sera

  Her finner du informasjon om vaksinebestilling generelt, samt spesifikk informasjon om bestilling av ulike vaksiner.

 10. Faktaark

  Alkohol - fakta om promille og alkoholforbrenning

  Små mengder alkohol innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Inntak av større mengder gir derimot rusvirkninger, fulgt av økt risiko for uhell, skader og ulykker.

 11. Statistikk

  Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

 12. Artikkel

  Ukerapporter influensa 2016-2017

  Ukerapportene publiseres hver onsdag i influensasesongen og beskriver utviklingen av årets utbrudd. Influensasesongen går fra uke 40 om høsten til uke 20 påfølgende vår.

 13. Forskningsoversikt

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 14. Artikkel

  Færre infeksjoner med impregnert operasjonstråd

  Risikoen for å få en sårinfeksjon etter en operativt inngrep reduseres betraktelig når man impregnerer operasjonstråden med det bakteriehemmende stoffet triklosan.

 15. Trykksak

  Instruks for innsending av tuberkuloseprøve til T-spotanalyse ved Folkehelseinstituttet

  Dokumentet gir informasjon om indikasjon for rekvirering av T-spotanalyse, samt informasjon om hvordan prøvetaking og innsending skal foregå.

 16. Forskningsoversikt

  Effekt av frivillige som samtalepartnere i forebygging av psykiske lidelser for ungdom og unge voksne: Systematisk litteratursøk med sortering

  Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Mental Helse søkt etter forskning om effekter av å bruke frivillige som samtalepartnere med ungdom og unge voksne for å forebygge psykiske lidelser.

 17. Forskningsoversikt

  Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning? Cochrane: Kort oppsummert

  Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt.

 18. Forskningsoversikt

  Kognitive terapier for røykeslutt: en systematisk oversikt

  Vi vurderte effekten av kognitive terapier på røykeslutt i studier som involverer voksne røykere, pasientgrupper, og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Vi inkluderte 21 studier.

 19. Artikkel

  Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

  Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge.

 20. Artikkel

  Nettbutikk for vaksiner

  I løpet av 2017 ruller Folkehelseinstituttet gradvis ut nettbutikk for vaksiner. Alle aktive kunder får tilsendt brukernavn og passord, og kan da starte å handle vaksiner på nett.