Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sist oppdatert innhold


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Statistikk

  Overvaking av mage-tarminfeksjoner

  I år og i fjor er antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0-4 åringer lavere enn i de foregående årene.

 2. Statistikk

  Overvaking av luftvegsinfeksjonar

  Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år.

 3. Trykksak

  Godkjente gulfebervaksinatører 2017

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 4. Artikkel

  COMMVAC

  COMMVAC (Communicate to Vaccinate) er et internasjonalt samarbeidsprosjekt.

 5. Artikkel

  Informed Health Choices

  Dette forskningsprosjektet har som utgangspunkt at gode beslutninger er en forutsetning for god helse.

 6. Artikkel

  Om senteret

  Folkehelseinstituttet har etablert Senter for informerte helsebeslutninger for å bidra til å gjøre forskning mer forståelig og tilgjengelig for folk flest.

 7. Artikkel

  Om Dødsårsaksregisteret

  Dødsårsaksregisteret inneheld opplysningar om personar som på dødstidspunktet oppheld seg i Noreg, og personar som på dødstidspunktet er registrerte som busette i Noreg, men døyr i utlandet.

 8. Artikkel

  Prosjekter som har fått utlevert data

  Denne oversikten viser hvilke forskningsprosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret i 2016 og i 2017 per 1. august 2017.

 9. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

  Oppdateringer fra og med 2014:

 10. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

  Pneumokokkvaksine- veileder for helsepersonell

  Pneumokokkonjugatvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

 11. Artikkel

  Effekten av ekstremvær på drikkevannskvalitet og vannbåren sykdom

  I KLIMAFORSK-prosjektet er målet å kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevannskvalitet og forekomst av mage- og tarmsykdom for å kunne vurdere om de forventede klimaendringene vil øke risiko

 12. Artikkel

  Her får du HPV-vaksine

  Oversikt over hvor du får tatt HPV-vaksine. Velg fylke nedenfor og finn så kommunen din.

 13. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 14. Artikkel

  Innsyn og kopi av dødsmelding

  Kva for regler gjeld for å få innsyn i Dødsårsaksregisteret? Kan eg tinga kopi av ei dødsmelding?

 15. Artikkel

  Tilgang til data for helsetjenesten

  Data fra Dødsårsaksregisteret kan brukes til helseanalyse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten.

 16. Artikkel

  Meldingsgangen i registeret

  Legen som skriv dødsmeldinga skal sende den til den lokale tingretten eller lensmannen som igjen sender den til kommunelegen for kvalitetskontroll.

 17. Artikkel

  Kva er forventa og faktisk levealder

  Med uttrykket "forventa levealder ved fødselen" spår vi om framtida for dei som blir fødde i dag. Først om mange tiår kan vi få vite faktisk levealder for eit årskull barn.

 18. Artikkel

  Større delstudier og prosjekter som bruker MoBa-data

  Oversikt over større delstudier og prosjekter som er en del av Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

 19. Artikkel

  Nyhetsbrev MoBa

  Det første nyhetsbrevet til MoBa-deltakere ble sendt ut i 2000. Målet er å gi deltakerne et innblikk i nye forskningsresultater og annen viktig informasjon fra MoBa.

 20. Forskningsoversikt

  Ufaglært personell, profesjonsblanding, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en kartleggingsoversikt

  Denne kartleggingen følger opp en systematisk oversikt som ikke fant noen kontrollerte studier som kvalifiserte for inklusjon. Inklusjonskriteriene er derfor utvidet med studier av svakere design.