Hopp til innhold
Avdeling for

Luft og støy

Avdeling for luft og støy driv forsking og rådgiving på områda inneklima, utandørs luftforureining og støy.

Avdelinga deltek i beredskapsarbeid. I tillegg driv avdelinga rådgivning på tobakk. Avdelinga bistår med rådgiving om moglege helseeffektar i beredskapssituasjonar der det finst utslipp til luft. Vi forskar på inneklima, uteluftforureining, støy og grøne område, og dessutan nanopartikler.

Avdelinga bistår diverse departement og direktorat, samt kommunar, kommuneleger og fylkesmenn med råd på sakområda til avdelinga, basert på kunnskap frå eigen og andres forsking. Vi gir òg råd til publikum.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Avdelingsdirektør

Johan Øvrevik

Fasttelefon: 21 07 64 08

Besøksadresse

Geitmyrsveien 75

0455 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Johan Øvrevik

Tlf: 21 07 64 08

M: 415 06 696

Send e-post

Ansatt bilde

Bente Margaret Oftedal

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 65 92

Send e-post

Bilde av Gunn Marit Aasvang

Gunn Marit Aasvang

Seniorforsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 65 38

Send e-post

Ansatt bilde

Hans Jørgen Dahlman

Overingeniør, Bioingeniør, Cand. mag.

Tlf: 21 07 65 32

Send e-post

Ansatt bilde

Jørn Andreas Holme

Forskningssjef, PhD og DSc i Toxikologi

Tlf: 21 07 76 22

Send e-post

Bilde av Leni Johanne Ekeren

Leni Johanne Ekeren

Senior ingeniør, Bachelor of Science

Tlf: 21 07 68 71

Send e-post

Bilde av Marit Låg

Marit Låg

Seniorforsker, PhD i Toksikologi/farmasi

Tlf: 21 07 63 39

Send e-post

Ansatt bilde

Rune Becher

Tlf: 21 07 64 28

Send e-post