Hopp til innhold
Avdeling for

Infeksjonsepidemiologi og modellering

Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering analyserer førekomst og trendar når det gjeld infeksjonssjukdomar i Noreg.

Vi studerer helseeffektar og gjer økonomiske evalueringar av nasjonale vaksinasjonsprogram samt andre former for tiltak for å avgrense smittespreiing i befolkninga. Vi bruker resultata til overvaking, auka beredskap og som grunnlag for å gi tilrådingar og råd.

Vi analyserer genetisk materiale frå bakteriar og virus, som mellom anna blir brukt til å spore den evolusjonære utviklinga til organismane og identifisere utvikling av resistens. Avdelinga driv eiga forsking, og i tillegg leverer vi forskings- og metodestøtte til infeksjonsfagmiljø ved Folkehelseinstituttet. Vi samarbeider med metodemiljø ved Universitetet i Oslo, Veterinærhøyskolen og andre forskingsinstitusjonar både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Avdelingsdirektør

Birgitte Freiesleben De Blasio

Fasttelefon: 21 07 63 97

Besøksadresse

Lovisenberggata 6 og 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Birgitte Freiesleben De Blasio

Birgitte Freiesleben De Blasio

Avdelingsdirektør, PhD/Professor II

Tlf: 21 07 63 97

Send e-post

Ansatt bilde

Anna Hayman Robertson

Senior rådgiver, PhD i virologi

Tlf: 21 07 65 79

Send e-post

Ansatt bilde

Berit Feiring

Tlf: 21 07 62 61

Send e-post

Ansatt bilde

Brittany Rose

Tlf: 21 07 76 16

Send e-post

Ansatt bilde

Gry Marysol Grøneng

Seniorrådgiver, DVM PhD

Tlf: 21 07 76 30

Send e-post

Ansatt bilde

Gunnar Øyvind Isaksson Rø

Seniorrådgiver, PhD

Tlf: 53 20 40 74

Send e-post

Ansatt bilde

Hinta Meijerink

Tlf: 21 07 80 26

Send e-post

Ansatt bilde

Ida Laake

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 66 14

Send e-post

Bilde av Jon Bohlin

Jon Bohlin

Forsker 1183, Ph.D.

Tlf: 21 07 81 81

Send e-post

Bilde av Magnus Nygård Osnes

Magnus Nygård Osnes

Tlf: 21 07 63 91

M: 478 65 490

Send e-post

Bilde av Ola Brønstad Brynildsrud

Ola Brønstad Brynildsrud

Seniorforsker, DVM PhD

Tlf: 21 07 65 50

Send e-post

Bilde av Shilpa Rao-Skirbekk

Shilpa Rao-Skirbekk

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 84 05

Send e-post

Ansatt bilde

Terese Bekkevold

Forskningskoordinator, M.Phil

Tlf: 21 07 80 20

Send e-post