Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

HR

HR skal bidra til at leiinga treffer gode beslutninger ved å vera rådgjevar og premissleverandør til å sikre at vedtak om verksemda ivaretar omsyn til arbeidsmiljø, samarbeid og medverknad.

Avdelingsdirektør

Norveig Retterholt Weider

Fasttelefon: 21 07 80 59

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Avdelinga skal bidra til at heile organisasjonen jobbar med leiing og utvikling av kompetanse, organisasjon og medarbeidere for å underbygga Folkehelseinstituttet sitt mål. HR skal ha eit breitt og heilskapleg perspektiv på alle prosessar og rutinar, og sikre at administrative oppgåver understøtter god leiing og etterlevelse av lov og avtaleverk.

Seksjon for personal og lønn er knytt til HR-avdelinga. Seksjonen har ansvaret for personaladministrasjon, lønnsutbetaling og reiseoppgjer og andre oppgavepliktige ytingar. I tillegg ivaretar avdelinga administrative oppgåver knytt til ansettelse, tiltredelse, forvalting av arbeidsforholdet og fratredelse. Rapportering og innberetning til styresmakter og intern rapportering. Systemforvalting (lønns- og personalsystem i samarbeid med leverandør). Seksjonen er hovudansvarleg for kundetilhøvet DFØ på lønn og reiserekningar.

Medarbeidere

Ansatt bilde

Norveig Retterholt Weider

HR direktør

Tlf: 21 07 80 59

M: 990 19 135

Send e-post

Ansatt bilde

Anne Buhaug

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 73 39

Send e-post

Ansatt bilde

Anne Holm Griesser-Stermscheg

Seniorrådgiver HR, MSc International and European Politics

Tlf: 21 07 73 40

Send e-post

Bilde av Cathrine Fougner

Cathrine Fougner

Seniorrådgiver HR, Cand.mag.

Tlf: 21 07 82 99

M: 930 33 070

Send e-post

Ansatt bilde

Freddy Rånum

Tlf: 21 07 68 80

Send e-post

Bilde av Helen Elisabeth Vilmann-Hagen

Helen Elisabeth Vilmann-Hagen

Senior rådgiver, Cand.Polit. Sosiologi

Tlf: 21 07 63 66

M: 971 29 967

Send e-post

Bilde av Kai Øderud

Kai Øderud

Seksjonsleder personal og lønn

M: 950 42 090

Send e-post

Ansatt bilde

Kjetil Andersen

Rådgiver

Tlf: 21 07 62 97

Send e-post

Ansatt bilde

Kristin Yssen

Førstekonsulent

Tlf: 21 07 80 18

Send e-post

Ansatt bilde

Mette Nilsen

Seniorrådgiver HR, Master of Management

Tlf: 21 07 63 82

M: 915 87 750

Send e-post

Ansatt bilde

Nina Nga Thi Huynh

Seniorkonsulent

Tlf: 21 07 67 60

Send e-post

Bilde av Rune Grimnes

Rune Grimnes

Seniorrådgiver HR, Hovedfag i psykologi

Tlf: 21 07 68 57

Send e-post

Ansatt bilde

Shamaila Naheed Anjum

Førstekonsulent

Tlf: 21 07 65 97

Send e-post

Ansatt bilde

Tine Karoline Rese

Seniorrådgiver HR

Tlf: 21 07 84 33

M: 932 22 978

Send e-post

Bilde av Turi Ragnhild Brustad-Andreassen

Turi Ragnhild Brustad-Andreassen

Seniorrådgiver HR

Tlf: 21 07 64 07

Send e-post

Ansatt bilde

Vibeke Dørfler

Førstekonsulent

Tlf: 21 07 68 52

Send e-post

Ansatt bilde

Wenche Lillevik

Fagdirektør HR, Cand Polit

Tlf: 21 07 66 75

M: 913 95 994

Send e-post