Hopp til innhold
Avdeling for

Bakteriologi

Avdeling for bakteriologi utfører laboratorieanalyser og forsking knytt til bakteriar som vert dekt av referansefunksjonane til instituttet og til antibiotikaresistens.

Resultata frå dette arbeidet nyttast innan diagnostikk, overvåking, utbruddsoppklaring og rådgiving.

Avdelinga er nasjonalt referanselaboratorium for tilsaman 18 ulike sykdomsfremkallande bakteriar. Vi mottek prøver frå sjukehuset i landet til artsbestemmelse, karakterisering og undersøking av antibiotikaresistens. Resultata vert brukt til pasientbehandling og til epidemiologisk overvåking og oppklaring av smitteutbrot.

Avdelinga er òg nasjonalt beredskapslaboratorium for mikrobar knytt til bioterror.

Avdelinga driv metodeutvikling og laboratorieforskning på problemstillingar som er viktige for folkehelsa, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Avdelingsdirektør

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Anne-Marie Sørgaard

Anne-Marie Sørgaard

Overingeniør, Bioingeniør

Tlf: 21 07 67 79

Send e-post

Ansatt bilde

Anusha Balasingham

Overingeniør, Mastergrad i molekylærbiologi

Tlf: 21 07 68 61

Send e-post

Ansatt bilde

Astrid Louise Wester

Overege mikrobiologi, MD PhD

Tlf: 21 07 62 27

M: 452 04 036

Send e-post

Bilde av Gina Ilaug Guldahl

Gina Ilaug Guldahl

Overingeniør

Tlf: 21 07 69 31

Send e-post

Ansatt bilde

Irene Rauk

Tlf: 21 07 62 22

Send e-post

Ansatt bilde

Janne Oseberg Rønning

Senioringeniør, B.Sc. og Cand.mag.

Tlf: 21 07 62 22

Send e-post

Ansatt bilde

Kjersti Hage

Senioringeniør

Tlf: 21 07 63 07

Send e-post

Ansatt bilde

Margarita Sekacheva Østby

Overingeniør

Tlf: 21 07 64 16

Send e-post

Ansatt bilde

Mark Darren Woods

Avdelingsingenør

Tlf: 21 07 64 50

Send e-post

Bilde av Martha Langedok Bjørnstad

Martha Langedok Bjørnstad

Overingeniør, master i molekylærbiologi

Tlf: 21 07 67 85

Send e-post