Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Beredskapstelefoner ved Folkehelseinstituttet

Telefonnummer og telefontider for vakt- og beredskapstelefoner ved Folkehelseinstituttet: Giftinformasjonen, smittevernvakta, vaksinerådgivning, mikrobiologisk beredskapsvakt, vakttelefon ved plutselige spedbarnsdødsfall og medievakta.

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Giftinformasjonens vakttelefon er en døgnbemannet tjeneste for både publikum og helsepersonell.

Via vakttelefonen gir Giftinformasjonen hjelp og råd ved forgiftninger og forgiftningsfare: hva er giftig, hvilke symptomer kan man få og hvilken behandling er nødvendig?

Smittevernvakta: 21 07 63 48

Smittevernvakta er en døgnbemannet tjeneste for helsepersonell og er bemannet av leger i Området smittevern, miljø og helse. Publikum som har smittevernspørsmål skal henvende seg til lokal helsetjeneste.

Telefonen skal brukes til varsling av og rådføring om smittsomme sykdommer og smitteverntiltak. For rådføring som kan vente, kontakt instituttet i kontortiden. Da bruker du telefonen til sentralbordet, 21 07 70 00.

Vaksinerådgiving: 21 07 70 00

Vaksinerådgivningstelefonen er for helsepersonell. Åpen alle hverdager kl. 13.00-14.30.

Hasteutlevering av vaksiner og immunglobuliner

Hasteutlevering er mulig alle dager, døgnet rundt. Bestilling kan gjøres over telefon. Lege skal også kunne nås for rådgivning og vurdering av indikasjoner. Slik kontaktes Folkehelseinstituttet:

  • I kontortiden tlf 21 07 70 00: Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege eller farmasøyt ved Avdeling for vaksine.
  • Utenom Folkehelseinstituttets åpningstider kan leger henvende seg til Vitus apotek Jernbanetorvet, Oslo, på tlf. 23 35 81 00. Apoteket har døgnåpent og kan ved behov etablere kontakt med vakthavende lege ved Smittevernvakta, Folkehelseinstituttet, for vurdering av indikasjonsstilling og dosering.
    Smittevernvakta 21 07 63 48 kan ved behov kontaktes utenom arbeidstid for rådføring før bestilling fra Vitus apotek Jernbanetorget.

Utlevering av vaksiner, immunglobuliner og sera til øyeblikkelig hjelp - mer om smittesituasjoner som må behandles umiddelbart.

Mikrobiologisk beredskapsvakt: 952 14 993

Mikrobiologisk beredskapsvakt er en døgnbemannet tjeneste for politi og de medisinsk mikrobiologiske laboratoriene.

Beredskapsvakten bør kontaktes for undersøkelse av «pulverbrev» eller dersom det er klinisk/mikrobiologisk mistanke om infeksjon med mulige bioterroragens (bakterier i smitterisikoklasse 3). Det er viktig å komme frem til en løsning slik at prøver kan undersøkes så raskt som mulig. I tillegg til undersøkelse av bakteriekulturer kan det også utføres Real time PCR direkte fra prøvematerialet.

Vakttelefon ved plutselige barnedødsfall: 945 27 600 / 945 27 601

Rettsmedisiner kan kontaktes av helsepersonell i forbindelse med frivillig dødsstedsundersøkelse ved brå og uventet død hos barn i alderen 0 til og med 3 år.

Vannvakta: 21 07 88 88

Skal utvikles til døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen. Foreløpig fungerer tjenesten bare på dagtid mandag til fredag fra 09.00 - 15.00.

Medievakta: 21 07 83 00

Medievakttelefonen er en døgnbemannet tjeneste for media. Telefonen er bemannet av kommunikasjonsrådgivere som bistår med å fremskaffe informasjon og formidle kontakt med riktig talsperson i den enkelte sak.