Hopp til innhold

Arrangement

Kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse


Førstkommende kurs for tilsynsmyndighet (kommunene) holdes 25. november 2019. Frist for påmelding er 10. november.


25. nov 2019 - 09:00-16:30 | Kurs
Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

Hvorfor delta på kurs?

I Norge reguleres skadedyrkontrollen gjennom ulike lover og forskrifter. Forskrift om skadedyrbekjempelse er viktig, og her er det såkalte substitusjonsprinsippet sentralt: "Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat". I Norge er det vanlig å bruke gift for å bekjempe skadedyr, men giftfrie metoder blir stadig mer utbredt. For å redusere giftbruken, og ikke minst uvettig bruk av gift, er det vesentlig at alle aktører samarbeider. Ifølge Forskrift om skadedyrbekjempelse er det Folkehelseinstituttet som skal kurse skadedyrbekjempere mens kommunene har ansvar for å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. Vi håper du vil lære mer om tilsyn med skadedyrbekjempelse, slik at du kan føre tilsyn i din kommune og på den måten bidra til et bedre miljø og en bedre folkehelse!

Påmelding og deltakeravgift

Deltageravgiften er kr. 1000,- og dekker lunsj og kursmateriell. Påmeldingen er bindende, ved avmelding vil ikke deltageravgiften bli refundert.

Ved syv deltagere eller færre vil kurset bli avlyst.

Spørsmål om kurset kan rettes til:
Heidi Lindstedt, avdeling for skadedyrkontroll, tlf. 21 07 63 08 eller skadedyr@fhi.no